Navigácia

Obsah

Späť

NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášov č. 1 /2020 o ochrannom pásme pohrebísk v obci Tomášov

Vyvesené: 11. 6. 2020

Dátum zvesenia: 26. 6. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť