Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášov č. 1/2021 o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášov

Vyvesené: 8. 7. 2021

Dátum zvesenia: 22. 7. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť