Navigácia

Obsah

Späť

Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášov č. 7/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 28. 11. 2022

Dátum zvesenia: 12. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť