Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 1/2020 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 3/2019 službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

Vyvesené: 13. 1. 2020

Dátum zvesenia: 3. 2. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť