Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2021 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške príspevku na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou a výške príspevku zákonných zástupcov

Vyvesené: 6. 9. 2021

Dátum zvesenia: 20. 9. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť