Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. ..../2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 3/2019 službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

Vyvesené: 5. 9. 2019

Dátum zvesenia: 23. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť