Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 3/2022 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške príspevku na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou a výške príspevku zákonných zástupcov

Vyvesené: 9. 9. 2022

Dátum zvesenia: 24. 9. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť