Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky

Mgr.Peter Livinský má na Obecnom úrade v Tomášove uložené oznámenie o uložení doporučenej zásielky, ktoré si môže vyzdvihnúť do 17.10.2019 v úradných hodinách na sekretariáte starostu obce.

Vyvesené: 2. 10. 2019

Dátum zvesenia: 21. 10. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť