Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Képesi

Kristián Képesi, Tomášov 0, má na obecnom úrade uloženú doporučenú poštovú zásielku do vlastných rúk, ktorú si môže vyzdvihnúť v úradných hodinách na sekretariáte starostu obce do 1.8.2022.

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 1. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť