Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Kristián Képesi

Kristián Képesi, osoba prihlásená na pobyt Tomášov 0, má na obecnom úrade poštovú zásielku, ktorú si môže prevziať v úradných hodinách do 20.2.2023 na sekretariáte starostu obce. 

Vyvesené: 6. 2. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť