Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Marek Molnár

Obec Tomášov oznamuje, že občan s trvalým pobytom Tomášov 0,

Marek Molnár

má na Obecnom úrade v Tomášove uložené Oznámenie o uložení zásielky na pošte.

Vyvesené: 15. 4. 2019

Dátum zvesenia: 3. 5. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť