Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Hadžijusufovič

Peter Hadžijusufovič, hlásený pobyt bezdomovca, Tomášov 0, má na obecnom úrade uložené oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok), ktoré si môže prevziať v úradných hodinách na sekretariáte starostu obce do 18.9.2021.

Vyvesené: 31. 8. 2021

Dátum zvesenia: 18. 9. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť