Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Hadžijusufovič

Peter Hadžijusufovič, hlásený pobyt bezdomovca Tomášov 0, má na obecnom úrade uloženú úradnú poštovú zásielku do vlastných rúk, ktorú si môže vyzdvihnúť v úradných hodinách na sekretariáte starostu obce do 22.5.2022.

Vyvesené: 4. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť