Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Zuzana Szabová

Obec Tomášov oznamuje, že občanka s trvalým pobytom Tomášov 0,

Zuzana Szabová,

má na Obecnom úrade v Tomášove uloženú zásielku.

Vyvesené: 26. 6. 2019

Dátum zvesenia: 23. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť