Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Zuzana Szabová

Zuzana Szabová, trvale bytom Tomášov, má na obecnom úrade uloženú zásielku do vlastných rúk, ktorú si môže prevziať v úradných hodinách na sekretariáte starostu obce do 7.8.2020.

Vyvesené: 21. 7. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť