Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky - Zuzana Szabová

Zuzana Szabová, trvale bytom Tomášov 0, má na obecnom úrade uloženú zásielku do vlastných rúk, ktorú si môže vyzdvihnúť na sekretariáte starostu obce do 18.8.2020.

Vyvesené: 30. 7. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť