Navigácia

Obsah

Späť

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania VEREJNOU VYHLÁŠKOU

stavba: "Hasičská zbrojnica" na pozemku parc. č. 315/18, 315/55

Oznámenie č.j. Výst. 140-20-ND zo dňa 16.11.2020 _tu k stiahnutiu

Vyvesené: 16. 11. 2020

Dátum zvesenia: 1. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť