Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - „Výstavba komunikácie s inžinierskymi sieťami, Súbor rodinných domov v lokalite DOMA SZIGET“, VEREJNOU VYHLÁŠKOU

Vyvesené: 18. 5. 2023

Dátum zvesenia: 2. 6. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť