Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: 769/2019

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou - predĺženie lehoty na uskutočnenie stavby

Vyvesené: 12. 8. 2019

Dátum zvesenia: 27. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť