Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: Výst. 73-185-03/2020-To

Upovedomenie o podaní odvolania verejnou vyhláškou: "Výstavba komunikácie s inžinierskymi sieťami, Súbor rodinných domov v lokalite DOMA SZIGET"

Vyvesené: 12. 5. 2022

Dátum zvesenia: 26. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť