Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášov č. 2/2019 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške dotácie na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou, príspevku zákonných z

Vyvesené: 6. 3. 2019

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť