Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Názov zákazky:
 „Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov - technológie“           
 
Lehota na predkladanie ponúk : 18.09.2019 do 24.00 hod.
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Návrh na plnenie kritérií

Vyvesené: 9. 9. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť