Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 2/2021 o podmienkach prijímania detí do predškolských zariadení, výške príspevku na prevádzku a mzdy v predškolských zariadeniach, školských kluboch detí a školskej jedálne zriadených obcou a výšk

Vyvesené: 21. 9. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť