Navigácia

Obsah

Späť

Zámer predaja nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať žiadateľovi HealthWay s.r.o., IČO: 47 508 523  z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

  • geometrickým plánom zameraná parcela č. 457/52 a novovytvorená parcela č. 457/105, spolu o výmere 495 m2. Parcela č. 457/52 je evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1874  pre katastrálne územie Tomášov, obec Tomášov, okres Senec

 

Zámer predaja nehnuteľnosti_tu k stiahnutiu (17.4 kB)

Geometrický plán_tu k stiahnutiu (195.29 kB)

Vyvesené: 23. 11. 2021

Zodpovedá: Správce Webu

Späť