Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľnosti

Obec Tomášov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľnosti: Občianske združenie „Pre náš Tomášov“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa

- skladové priestory v budove starej telocvične na Hlavnej ulici, súp.č. 648/46 o výmere 35 m2 podlahovej plochy .

 

Bližšie podmienky v priloženom súbore:

Zámer prenájmu

Vyvesené: 7. 11. 2019

Dátum zvesenia: 4. 12. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť