Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.07.2021

Zmluva o poskytnutí služby/tovaru/prác

.

6 510,00 EUR šesťtisícpäťstodesať

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

12.07.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

.

.

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Obec Tomášov

01.07.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-29/2021

5 670,00 EUR päťtisícšesťstosedemdesiat

Viliam Szabo a Alžbeta Szabová

Obec Tomášov

28.06.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-31/2021

36 000,00 EUR tridsaťšesťtisíceur

Eva Vadovičová

Obec Tomášov

23.06.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

SKR-ZML-28/2021

7 175,00 EUR

Bc. Jozef Krafčák a Ing. Mária Krafčáková

Obec Tomášov

23.06.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

O-13/2021

1 300,00 EUR tisíctristo

Obec Tomášov

PROF & PARTNERS, s.r.o.

15.06.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

PZ002000309743_001

0,00 EUR

Obec Tomášov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s, Prešovská 48, 826 46 Bratislava

01.06.2021

Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb

C000000059

202,80 EUR

Obec Tomášov

SVOP spol s r.o.

28.05.2021

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BA-VO-62-006/2021

28,03 EUR

Obec Tomášov

Ministerstvo vnútra SR

27.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

DOT/2021/0037

9 500,00 EUR

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

25.05.2021

kúpna zmluva

SKR-ZML-21/2021

41 400,00 EUR štyridsaťjedentisícštyristo

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

321 0034

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Tomášov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11.05.2021

Zmluva o budúcom prevádzkovaní a odbornom výkone prevádzky

Zmluva o budúcom prevádzkovaní a odbornom výkone p

0,00 EUR

Obec Tomášov

Obec Vlky, Vlky 83, 900 44

30.04.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. SKR-ZML-5/2021

100,00 EUR sto eur

Silvia Brzobohatá

Obec Tomášov

22.04.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena č. SKR-ZML-19/20

7 175,00 EUR

Obec Tomášov

Zoltán Cséfalvay

19.04.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 734,00 EUR tisícsedemstotridsaťštyri eur

Obec Tomášov

TOPSET Solutions s.r.o.

22.03.2021

Zmluva o združenej dodávky plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

.

ZSE Energia, a.s.

Obec Tomášov

22.03.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

8 560,00 EUR osemtisícpäťstošesťdesiat eur

M PRO s.r.o.

Obec Tomášov

16.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke

Ddatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Obec Tomášov

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

05.03.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

160,00 EUR stošesťdesiat eur

PaeDr. Katarína Hvizdová

Obec Tomášov

24.02.2021

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

Dodatok č. 4/2021

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Tomášov

22.02.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-2/2021

7 175,00 EUR sedemtisícstosedemdesiatpäť

Obec Tomášov

gabriela Árvová

22.02.2021

Zmluva o dielo

SKR-ZML-3/2021

15 432,00 EUR pätnásťtitsíc štyristotrisdaťdva

R.V.I. spol. s.r.o.

Obec Tomášov

21.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 15/2021

2,00 EUR dve eurá za kilogram

BEMIA plus s.r.o.

Obec Tomášov

20.01.2021

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Kúpna zmluva

54 000,00 EUR päťdesiatštyritisíc

Dobráci s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: