Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.02.2021

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

Dodatok č. 4/2021

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Tomášov

22.02.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-2/2021

7 175,00 EUR sedemtisícstosedemdesiatpäť

Obec Tomášov

gabriela Árvová

22.02.2021

Zmluva o dielo

SKR-ZML-3/2021

15 432,00 EUR pätnásťtitsíc štyristotrisdaťdva

R.V.I. spol. s.r.o.

Obec Tomášov

21.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 15/2021

2,00 EUR dve eurá za kilogram

BEMIA plus s.r.o.

Obec Tomášov

20.01.2021

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Kúpna zmluva

54 000,00 EUR päťdesiatštyritisíc

Dobráci s.r.o.

Obec Tomášov

15.01.2021

Dodatok č. 1Zmluve o termínovanom úvere

Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 10/0

200,00 EUR dvesto eur

Obec Tomášov

Prima banka Slovensko, a.s.

13.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020

Zmluva č. 1066/2020/SPZV

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Tomášov

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

22.12.2020

Zmluva o pripojení

122045237

209,70 EUR dvestodeväť eur sedemdesiat centov

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

21.12.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Obec Tomášov

Ministerstvo vnútra SR

01.12.2020

nájomná zmluva

SKR-ZML-35/2020

165,00 EUR stošesťdesiatpäť

CAMBRIDGE CLINIC s.r.o.

Obec Tomášov

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

bezodplatne

Obec Tomášov

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

19.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

34 200,00 EUR tridsaťštyritisíc dvesto

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

19.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

83 988,00 EUR osemdesiattritisíc deväťstoosemdesiatosem

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

12.11.2020

o termínovanom úvere

70/003/20

425 189,00 EUR štyristodvadsaťpäťtisícstoosemdesiaťdeväťeur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

05.11.2020

Zámenná zmluva

SKR-ZML-34/2020

1 540,00 EUR jedentisícpäťstoštyridsať

Štefan Mészáros a Irena Mészárosová

Obec Tomášov

30.10.2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

271/2020-PO

310,31 EUR tristodesať eur tridsaťjeden centov

Obec Tomášov

Ad usum, n.o., Poľovnícka 39/B, Veľký Meder

23.10.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2

0,00 EUR .

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tomášov

14.10.2020

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

10/2020

1 000,00 EUR tisíc

Obec Tomášov

Malodunajsko, občianske združenie

12.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

220/128/0085

68 507,00 EUR šesťdesiatosemtisíc päťstosedem eur

Obec Tomášov

Ministerstvo financií SR

08.10.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKPZ-PO1-SC111-2017-33/10

2

0,00 EUR .

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00305120/000/2020

.

Obec Tomášov

INISOFT s.r.o.

08.10.2020

Zmluva č. 20090707 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20090707

144,00 EUR stoštyridsaťštyri

FidelityTrade s.r.o.

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva o zbere a uložení rastlinného odpadu v areály v Šamoríne, časť Šámot

.

podľa cenníka

ZOHŽO

Obec Tomášov

02.10.2020

Kúpna zmluva

SKR-ZML-32/2020

1 540,00 EUR tisícpäťstoštyritdsať

Ladislav Hertel a Mgr. Mária Hertelová

Obec Tomášov

17.09.2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20090707

144,00 EUR stoštyridsaťštyri eur bez DPH

FidelityTrade s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: