Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.12.2020

nájomná zmluva

SKR-ZML-35/2020

165,00 EUR stošesťdesiatpäť

CAMBRIDGE CLINIC s.r.o.

Obec Tomášov

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

bezodplatne

Obec Tomášov

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

19.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

34 200,00 EUR tridsaťštyritisíc dvesto

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

19.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

83 988,00 EUR osemdesiattritisíc deväťstoosemdesiatosem

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

12.11.2020

o termínovanom úvere

70/003/20

425 189,00 EUR štyristodvadsaťpäťtisícstoosemdesiaťdeväťeur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

05.11.2020

Zámenná zmluva

SKR-ZML-34/2020

1 540,00 EUR jedentisícpäťstoštyridsať

Štefan Mészáros a Irena Mészárosová

Obec Tomášov

30.10.2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

271/2020-PO

310,31 EUR tristodesať eur tridsaťjeden centov

Obec Tomášov

Ad usum, n.o., Poľovnícka 39/B, Veľký Meder

23.10.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2

0,00 EUR .

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tomášov

14.10.2020

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

10/2020

1 000,00 EUR tisíc

Obec Tomášov

Malodunajsko, občianske združenie

12.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

220/128/0085

68 507,00 EUR šesťdesiatosemtisíc päťstosedem eur

Obec Tomášov

Ministerstvo financií SR

08.10.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKPZ-PO1-SC111-2017-33/10

2

0,00 EUR .

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00305120/000/2020

.

Obec Tomášov

INISOFT s.r.o.

08.10.2020

Zmluva č. 20090707 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20090707

144,00 EUR stoštyridsaťštyri

FidelityTrade s.r.o.

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva o zbere a uložení rastlinného odpadu v areály v Šamoríne, časť Šámot

.

podľa cenníka

ZOHŽO

Obec Tomášov

02.10.2020

Kúpna zmluva

SKR-ZML-32/2020

1 540,00 EUR tisícpäťstoštyritdsať

Ladislav Hertel a Mgr. Mária Hertelová

Obec Tomášov

17.09.2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20090707

144,00 EUR stoštyridsaťštyri eur bez DPH

FidelityTrade s.r.o.

Obec Tomášov

27.08.2020

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

119062 v znení Dodatkov č. 1/2018, č. 2/2019, 3/20

0,00 EUR v zmluve

Marius Pedersen a.s.

Obec Tomášov

17.08.2020

Zmluva o dielo

36/2020

1 000,00 EUR tisíc

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Tomášov

30.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 300,00 EUR tisíctristo

Obec Tomášov

PROF & PARTNERS, s.r.o.

16.07.2020

o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

200619-121814874-ZBZ-VB

18,00 EUR osemnásť/m2

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

20.05.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve SKR-ZML-1/2020

1

.

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

12.05.2020

Kúpna zmluva

SKR-ZML-21/2020

1,00 EUR jednoeuro

Juraj Varsányi

Obec Tomášov

12.05.2020

Grant Decision for an action

2019-2118/057-001

24 190,00 EUR

Obec Tomášov

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

12.05.2020

Nájomná zmluva

SKR-ZML-20/2020

0,00 EUR

Občianske združenie Slovenský Kord

Obec Tomášov

05.05.2020

zmluva o výpožičke

KRHZ-BA-VO-95-009/2020

0,00 EUR .

Ministerstvo vnútra SR

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: