Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.08.2021

Zmluva o poskytovaní služby/tovaru/práce

SKR-ZML-39/2021

22 895,00 EUR

PONTONY s.r.o.

Obec Tomášov

31.08.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. 1

30 297,61 EUR tridsaťtisícdvestodevädesiatsedemeur a 61 centov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

02.09.2021

zmluva o dielo

SKR-ZML-4/2021

15 000,00 EUR päťnásťtisíc

Ing. Marek Szelle - TZB Projekting

Obec Tomášov

06.09.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-30/2021-II

1,00 EUR jedno euro

Obec Tomášov

NIKFIN s.r.o.

06.09.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. SKR-ZML-21/2020

Dodatok č. 1

0,00 EUR .

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

29.09.2021

Zmluva o dielo

SKR-ZML-45/2021

155 727,73 EUR .

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

13.10.2021

Zmluva o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu

ZOP 37/40301/2021/BVS

0,00 EUR

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s, Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Obec Tomášov

08.11.2021

Zmluva o grantovom účte

.

.

Prima Banka, a.s.

Obec Tomášov

09.11.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. SKR-ZML-45/2021

Dodatok č. 1

.

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

11.11.2021

Zmluva o grantovom účte

.

0,00 EUR .

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

26.11.2021

Zmluva na dodávky a odber odpadu

SKR-ZML-53/2021

Neuvedené

Obec Tomášov

Hard Plastic Recycling s.r.o.

02.12.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke informačnej platformy Smart INFO

GSI-20-11-2021-SK

550,00 EUR

Obec Tomášov

Galileo Corporation s.r.o.

09.12.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-54/2021

30 000,00 EUR

Janette Kovácsová

Obec Tomášov

15.12.2021

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

15.12.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-55/2021

36 000,00 EUR tridsaťšesťtisíc

HealthWay, s.r.o.

Obec Tomášov

17.12.2021

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

E421 08U01

143 025,00 EUR

Obec Tomášov

Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

22.12.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-46/2021

1,00 EUR

Terézia Mihalíková, Imrich Gulyás

Obec Tomášov

31.12.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-47/2021

1,00 EUR

Terézia Mihalíková a spol.

Obec Tomášov

05.01.2022

Dodatok č. 5 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

Dodatok č. 5/2022

0,00 EUR .

Marius Pedersen a.s.

Obec Tomášov

19.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302071BFZ4-74-73

2 293 321,15 EUR dvamiliónydvestodevädesiattritisíctristodvadsaťjeden eur a 15 centov

Obec Tomášov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

07.02.2022

Dodatok č. 1/2022 k zmluve o prenájme č. 1/2016

1/2022

8 000,00 EUR osemtisíc

MTG TRANSPORT s.r.o.

Obec Tomášov

15.02.2022

Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku do správy

SKRZML-20/2022

189 885,61 EUR

Základná škola

Obec Tomášov

24.02.2022

zámenná zmluva

ZML-5/2022

0,00 EUR bez doplatku

Ing. František Fondrk a Naděžda Fondrková

Obec Tomášov

03.03.2022

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. ZML-4/2022

589 873,26 EUR

MATEP, spol. s r.o.

Obec Tomášov

04.03.2022

Zmluva o dielo

SKRZML-9/2022

1 215 413,60 EUR

BBAU s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: