Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.03.2022

Dohoda o urovnaní

.

30 000,00 EUR

Janette Kovácsová

Obec Tomášov

16.03.2022

Zmluva o dielo "Projekt Town Twinning"

17/2022

1 500,00 EUR

VF Project & Marketing s.r.o.

Obec Tomášov

31.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

CRZ-103-03-2022-SK

490,00 EUR

Obec Tomášov

Galileo Corporation s.r.o.

31.03.2022

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS

ZLP-00305 120

bezodplatne

Obec Tomášov

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

25.04.2022

Zmluva o poskytnutí služby na výkon stavebného dozoru

SKRZML-35/2022

20 412,00 EUR

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

25.04.2022

Zmluva o poskytnutí služby na výkon stavebného dozoru

SKRZML-36/2022

12 150,00 EUR

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

25.04.2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

220497-121814874-VB

540,00 EUR .

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Tomášov

27.04.2022

Zmluva o termínovanom úvere

70/003/22

130 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKRZML-24/2022

2 000,00 EUR .

o.z. Pre Náš Tomášov

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKR-ZML-13/2022

1 800,00 EUR .

24. skautský zbor Szent László - Tomášov

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKR-ZML-319/2022

17 000,00 EUR .

Športový Klub Tomášov

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKRZML-28/2022

500,00 EUR .

Richard Nyáry

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKRZML-29/2022

500,00 EUR .

Richard Nyáry

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKRZML-30/2022

200,00 EUR .

Nezábudka

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKRZML-25/2022

1 000,00 EUR .

Slovenský červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKR-ZML-11/2022

900,00 EUR .

OZ „Kométa nad Tomášovom“

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKRZML-18/2022

3 000,00 EUR .

Rímsko-katolícky farský úrad v Tomášove

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKR-ZML-19/2022

2 000,00 EUR .

CSEMADOK Alapszervezet - Základná organizácia

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKR-ZML-12/2022

1 000,00 EUR .

MO Matice Slovenskej Tomášov

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKRZML-10/2022

1 000,00 EUR .

OZ Patália Malý Dunaj

Obec Tomášov

12.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

SKRZML-18/2022/1

2 000,00 EUR .

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 216

Obec Tomášov

13.05.2022

Nájomná zmluva

SKRZML-38/2022

125,00 EUR ročne

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

13.05.2022

Zmluva o dielo

SKRZML-37/2022

17 984,52 EUR s DPH

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

17.05.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML-4/2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZML-4/2022

810 805,45 EUR

MATEP, spol. s r.o.

Obec Tomášov

20.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

DOT/2022/0031

15 000,00 EUR

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: