Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.05.2019

Zmluva o úvere č. 287/CC/19

Zmluva o úvere č. 287/CC/19

58 000,00 EUR päťdesiatosemtisíc

Obec Tomášov

Slovenská sporiteľňa, a. s.

10.05.2019

Zmluva o dielo

SKR-ZML-24/2019

30 297,61 EUR tridsaťtisícdvestodeväťdesiatsedem eur šesťdesiatjeden centov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

10.05.2019

Kúpna zmluva

SKR-4/2019-1/ZML-29/2019

3 535,00 EUR tritisícpäťstotridsaťpäť

Viera Orešanská

Obec Tomášov

07.05.2019

Mandátna zmluva

ZAK19008

1 400,00 EUR

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2019

Zmluva č. SKR-ZML-11/2019

425,00 EUR štyristodvadsaťpäť

Richard Nyáry

Obec Tomášov

30.04.2019

Kúpna zmluva - Nákup traktora a ťahaného cisternového návesu

Kúpna zmluva

58 480,80 EUR päťdesiatosemtisícštyristoosemdesiat eur a osemdesiat centov

AGRA, s.r.o.

Obec Tomášov

29.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2019

Zmluva č. SKR-ZML-14/2019

1 500,00 EUR ticícpäťsto

24. skautský zbor Szent László - Tomášov

Obec Tomášov

29.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tomášov

Zmluva č. SKR-ZML-18/2019

1 500,00 EUR tisícpäťsto

CSEMADOK Alapszervezet - Základná organizácia

Obec Tomášov

25.04.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)

Zmluva

0,02 EUR

Obec Tomášov

ZSE Energia, a.s.

23.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121880807

0,00 EUR

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

23.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121880808

0,00 EUR

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

23.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121873565

0,00 EUR

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

16.04.2019

Zmluva

ZMLUVA č. 39 096

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Tomášov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.04.2019

Zmluva

Zmluva č. SKR-ZML-10/2019

500,00 EUR

MO Matice Slovenskej Tomášov

Obec Tomášov

15.04.2019

Dodatok č. 03294/2018-PKZ-K40067/18.01 ku Kúpna zmluva č. 00342/2018-PKZ-K40067/18.00

Dodatok č. 03294/2018-PKZ-K40067/18.01

9 631,60 EUR

Obec Tomášov

Slovenský pozemkový fond

09.04.2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva, ZAK19007

1 600,00 EUR tisícšesťsto

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

09.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2019

Zmluva č. SKR-ZML-17/2019

1 600,00 EUR tisíc šesťsto

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 216

Obec Tomášov

03.04.2019

Zmluva

Zmluva č. SKR-ZML-12/2019

225,00 EUR dvestodvadsaťpäť eur

Občianske združenie - Pa Tália Malý Dunaj

Obec Tomášov

03.04.2019

Zmulva

Zmluva č. SKR-ZML-8/2019

600,00 EUR šesťsto

Maroš Machán

Obec Tomášov

03.04.2019

Zmluva

Zmluva č. SKR-ZML-9/2019

18 300,00 EUR osemnásťtisíctristo

Športový Klub Tomášov

Obec Tomášov

18.03.2019

Zmluva č. ZSE0602201910

Zmluva

v zmysle zmluvy

ENVI-PAK, a.s.

Obec Tomášov

15.03.2019

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Kúpna zmluva

1 551,00 EUR

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Obec Tomášov

14.03.2019

Kúpna zmluva

16/2019-IV/12

1 551,00 EUR tisícpäťstopäťdesiatjeden

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Obec Tomášov

11.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejnoprospešných služieb

Dodatok č. 1

9,00 EUR

Občianske združenie FEEL

Obec Tomášov

07.03.2019

Zmluva o dielo č.08/2019

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR tisíc

Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: