Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.11.2018

ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo

13 535,40 EUR

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

14.11.2018

Mandátna zmluva

ZAK18018

600,00 EUR šesťsto

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

14.11.2018

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO č. 2018/01

4 950,00 EUR štyritisícdeväťstopäťdesiat

Ing. arch. Jana Struhárová

Obec Tomášov

14.11.2018

Mandátna zmluva

MZ1907181

700,00 EUR sedemsto

HAMA Company, s.r.o.

Obec Tomášov

14.11.2018

Mandátna zmluva

MZ2007181

700,00 EUR sedemsto

HAMA Company, s.r.o.

Obec Tomášov

14.11.2018

Mandátna zmluva

MZ0801181

700,00 EUR sedemsto

HAMA Company, s.r.o.

Obec Tomášov

31.10.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Tomášov

CNS EuroGrants s.r.o.

26.10.2018

Zmluva "Multifunkčné ihrisko 18,0 x 33,0 m v obci Tomášov" + Faktúra

ZMLUVA O DIELO

56 632,02 EUR

PARA INVEST, s.r.o.

Obec Tomášov

25.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

CEZ ÚV SR: 256/2018

38 000,00 EUR tridsaťosemtisíc

Obec Tomášov

Úrad vlády Slovenskej republik

21.09.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

bezodplatne

Obec Tomášov

Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

19.09.2018

Zmluva o certifikáte SSL

Zmluva o certifikáte SSL

95,00 EUR deväťdesiatpäť eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tomášov

09.08.2018

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

D201004/01-01

53,20 EUR päťdesiattri eur dvadsať centov

Dokumenta, a.s.

Obec Tomášov

23.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

11,00 EUR jedenásť eur

Obec Tomášov

Vlastníci pozemku KN C parc. č. 29/2 v k. ú. Tomášov (C7)

19.07.2018

Perpetual Licence Transfer

Zmluva o prevode licencie

bezodplatne

Obec Tomášov

Licence Professional Kft

16.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovat

bezodplatne

Obec Tomášov

Asseco Solutions, a.s.

12.07.2018

Támogátási szerződés - Zmluva

Támogatási szerződés - Zmluva

61 125,49 EUR šesťdesiatjedentisíc stodvadsaťpäť eur štyridsaťdeväť centov

Obec Tomášov

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

11.07.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva o zriadení vecných bremien

bezodplatne

NIKFIN s.r.o.

Obec Tomášov

14.06.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ZO/2018A17668-1

82,80 EUR osemdesiatdva eur osemdesiat centov mesačne

Obec Tomášov

osobnyudaj.sk

13.06.2018

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

-

Obec Tomášov

GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.

14.05.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Tomášov

Zmluva o spolupráci a financovaní

10,00 EUR desaťtisíc

Obec Tomášov

Slovenský futbalový zväz

09.05.2018

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

-

Obec Tomášov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

26.04.2018

Dodatok k zmluve o pripojení

Dodatok k zmluve o pripojení

14,70 EUR

OxyNet, s.r.o.

Obec Tomášov

28.02.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

26 538,53 EUR dvadsaťšesťtisícpäťstotridsaťosem eur päťdesiattri centov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

28.02.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 09/2018

700,00 EUR sedemsto eur

VF Project & Marketing s.r.o.

Obec Tomášov

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

1 000,00 EUR tisíc

Obec Tomášov

Gemini Group

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: