Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

bezodplatne

Obec Tomášov

Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

25.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

CEZ ÚV SR: 256/2018

38 000,00 EUR tridsaťosemtisíc

Obec Tomášov

Úrad vlády Slovenskej republik

26.10.2018

Zmluva "Multifunkčné ihrisko 18,0 x 33,0 m v obci Tomášov" + Faktúra

ZMLUVA O DIELO

56 632,02 EUR

PARA INVEST, s.r.o.

Obec Tomášov

31.10.2018

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Tomášov

CNS EuroGrants s.r.o.

14.11.2018

Mandátna zmluva

MZ0801181

700,00 EUR sedemsto

HAMA Company, s.r.o.

Obec Tomášov

14.11.2018

Mandátna zmluva

MZ2007181

700,00 EUR sedemsto

HAMA Company, s.r.o.

Obec Tomášov

14.11.2018

Mandátna zmluva

MZ1907181

700,00 EUR sedemsto

HAMA Company, s.r.o.

Obec Tomášov

14.11.2018

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVA O DIELO č. 2018/01

4 950,00 EUR štyritisícdeväťstopäťdesiat

Ing. arch. Jana Struhárová

Obec Tomášov

14.11.2018

Mandátna zmluva

ZAK18018

600,00 EUR šesťsto

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

14.11.2018

ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo

13 535,40 EUR

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

14.11.2018

Zmluva o dielo

7/2018/02

27 911,80 EUR dvadsaťsedemtisícdeväťstojedenásť eur a osemdesiat centov

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-002857

29 731,20 EUR

Obec Tomášov

Ministerstvo vnútra SR

20.12.2018

ZMLUVA

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

Obec Tomášov

TOPSET Solutions s.r.o.

28.12.2018

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Neuvedené

Obec Tomášov

Vlastníci pozemku KN C parc. č. 29/2 v k. ú. Tomášov (C7)

09.01.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-250539685656

33,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

25.01.2019

Zmluva

Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

40,00 EUR

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Tomášov

04.02.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR jedno euro

NIKFIN s.r.o.

Obec Tomášov

11.02.2019

zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-275850472423

17,00 EUR sedemnásť

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

12.02.2019

zmluva o dielo

ZOD SK901/4/2019

4 990,00 EUR štyritisícdeväťstodevädesiat

Obec Tomášov

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

20.02.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva

Neuvedené

Obec Tomášov

Základná škola

20.02.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 184,23 EUR

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

20.02.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva

Neuvedené

Základná škola

Obec Tomášov

20.02.2019

Licenčná zmluva

Dodatok

60,70 EUR

Dokumenta, a.s.

Obec Tomášov

20.02.2019

Licenčná zmluva

Dodatok

Neuvedené

Dokumenta, a.s.

Obec Tomášov

20.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 1

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: