Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.09.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-30/2021-II

1,00 EUR jedno euro

Obec Tomášov

NIKFIN s.r.o.

02.09.2021

zmluva o dielo

SKR-ZML-4/2021

15 000,00 EUR päťnásťtisíc

Ing. Marek Szelle - TZB Projekting

Obec Tomášov

31.08.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpe

0,00 EUR

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

31.08.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. 1

30 297,61 EUR tridsaťtisícdvestodevädesiatsedemeur a 61 centov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

18.08.2021

Zmluva o poskytovaní služby/tovaru/práce

SKR-ZML-39/2021

22 895,00 EUR

PONTONY s.r.o.

Obec Tomášov

17.08.2021

Zmluva o poskytnutí služby/tovaru/prác

SKR-ZML-41/2021

20 200,00 EUR dvadsaťtisícdvestoeur

ALEXANDRIC s.r.o.

Obec Tomášov

17.08.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-38/2021

1,00 EUR jednoeuro

Peter Lengyel

Obec Tomášov

16.08.2021

Zmluva o dielo

SKR-ZML-37/2021

4 920,26 EUR štyritisíc deväťstodvadsať eur dvadsaťšesť centov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

10.08.2021

zmluva o dielo

SKR-ZML-37/2021

4 920,26 EUR štyritisícdeväťstodvadsaťeur a dvadsaťšesťcentov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

28.07.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-30/2021

770,00 EUR sedemstosedemdesiat eur

Ing.Bc.Rainer Bergl

Obec Tomášov

20.07.2021

OÚ Tomášov - Rekonštrukcia chodníka

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SKR-ZML-13/2020

98 186,95 EUR deväťdesiatosemtisíc stoosemdesiatšesť eur deväťdesiapäť centov

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

20.07.2021

Zmluva o poskytnutí služby/tovaru/prác

.

6 510,00 EUR šesťtisícpäťstodesať

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

15.07.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-12/2021

500,00 EUR päťsto eur

o.z. Pre Náš Tomášov

Obec Tomášov

12.07.2021

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

.

.

ELT Management Company Slovakia s.r.o.

Obec Tomášov

01.07.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-29/2021

5 670,00 EUR päťtisícšesťstosedemdesiat

Viliam Szabo a Alžbeta Szabová

Obec Tomášov

28.06.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-31/2021

36 000,00 EUR tridsaťšesťtisíceur

Eva Vadovičová

Obec Tomášov

23.06.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

SKR-ZML-28/2021

7 175,00 EUR

Bc. Jozef Krafčák a Ing. Mária Krafčáková

Obec Tomášov

23.06.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

O-13/2021

1 300,00 EUR tisíctristo

Obec Tomášov

PROF & PARTNERS, s.r.o.

15.06.2021

Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd

PZ002000309743_001

0,00 EUR

Obec Tomášov

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s, Prešovská 48, 826 46 Bratislava

01.06.2021

Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb

C000000059

202,80 EUR

Obec Tomášov

SVOP spol s r.o.

31.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-6/2021

16 940,00 EUR šestnásťtisícdeväťstoštyridsať eur

Športový Klub Tomášov

Obec Tomášov

28.05.2021

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BA-VO-62-006/2021

28,03 EUR

Obec Tomášov

Ministerstvo vnútra SR

27.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

DOT/2021/0037

9 500,00 EUR

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

25.05.2021

kúpna zmluva

SKR-ZML-21/2021

41 400,00 EUR štyridsaťjedentisícštyristo

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

321 0034

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Tomášov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: