Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.11.2019

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

1/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Tomášov

Malodunajsko, občianske združenie

31.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

343/2019

21 000,00 EUR dvadsaťjedentisíc

Obec Tomášov

Úrad vlády Slovenskej republiky

30.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/10

246 265,60 EUR dvestopäťdesiatdeväťtisíc dvestodvadsaťšesť eur deväťdesiatpäť centov

Obec Tomášov

Ministerstvo životného prostredia SR

29.10.2019

Zmluva o grantovom účte

.

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

22.10.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2019/AH064

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Tomášov

Nadácia EPH

21.10.2019

Kúpna zmluva

08102019

53 548,80 EUR päťdesiattritisíc päťstoštyridsaťosem eur osemdesiat centov

Kravec, s.r.o.

Obec Tomášov

17.10.2019

zmluva o dielo

SKR-ZML-60/2019

13 658,94 EUR trinásťtisícšesťstopäťdesiatosem 94/10

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

16.10.2019

Zmluva o dielo

072019

14 760,00 EUR štrnásťtisíc sedemstošesťdesiat eur

AŽ PROJEKT s.r.o.

Obec Tomášov

15.10.2019

Mandátna zmluva

161

4 103,61 EUR štyritisícstotri eur šesťdesiatjeden centov

Ing. Peter Hanesz - PROINVEST

Obec Tomášov

09.10.2019

Zmluva o dielo

SKR-ZML-55/2019

21 866,34 EUR dvadsaťjedentisíc osemstošesťdesiatšesť eur tridsaťštyri centov

PARA INVEST, s.r.o.

Obec Tomášov

09.10.2019

Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

SKR-ZML-58/2019

1,00 EUR jedno euro mesačne

Kristián Flóra

Obec Tomášov

09.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

3 822,00 EUR tritisícosemstodvadsaťdva eur

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

09.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

07.10.2019

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa

WO/2019A17668-1

178,80 EUR stosedemdesiatosem eur osemdesiat centov

Obec Tomášov

osobnyudaj.sk

07.10.2019

Kúpna zmluva

SKR-25/2019/ZML

58 480,80 EUR

AGRA, s.r.o.

Obec Tomášov

05.09.2019

Zmluva o poskytnutí služby

20082019A

5 280,00 EUR

Obec Tomášov

Gemini Group

05.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

58 617,66 EUR päťdesiatosemtisíc šesťstosedemnásť

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

04.09.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

O-8/2019

1 200,00 EUR tisícdvesto

Obec Tomášov

PROF & PARTNERS, s.r.o.

02.09.2019

Nájomná zmluva

Zmluva o nájme informačnej tabule

Neuvedené

OZ Patália Malý Dunaj

Obec Tomášov

14.08.2019

Nájomná zmluva

SKR-ZML-460/2019

200,00 EUR dvesto eur

M-Mery s.r.o.

Obec Tomášov

24.07.2019

Zmluva o garantovom účte

primabanka2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

23.07.2019

Nájomná zmluva

SKR-ZML-45/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat

Andrea Lipka

Obec Tomášov

23.07.2019

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, ode

bezodplatne

Obec Tomášov

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

16.07.2019

Kúpna zmluva

SKR-39/2019/ZML

1 890,00 EUR tosícosemstodevädesiat

Viliam Szabo a Alžbeta Szabová

Obec Tomášov

02.07.2019

zmluva o dielo

SKR-37/2019/ZML

385,00 EUR tristoosemdesiatpäťeur

Jozef Margitfalvi

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: