Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.07.2019

kúpna zmluva

SKR-38/2019/ZML

385,00 EUR tristoosemdesiatpäťeur

Jozef Margitfalvi

Obec Tomášov

25.06.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409272848

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Tomášov

25.06.2019

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

Zmluva

500,00 EUR päťsto

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

Obec Tomášov

19.06.2019

Mandátna zmluva

ZAK19011

900,00 EUR

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

19.06.2019

Zámenná zmluva

SKR-36/2019/ZML

bez finančného vyrovnania

Poľovnícke združenie Priateľstvo Tomášov

Obec Tomášov

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

12.06.2019

Zmluva o dielo

Zmluva

1 500,00 EUR

Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ

Obec Tomášov

06.06.2019

zmluva o poskytnuté finančnej dotácie z rozpočtu obce

SKR-ZML-16/2019

150,00 EUR stopäťdesiat

Nezábudka

Obec Tomášov

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2019

SKR-ZML-15/2019

2 000,00 EUR

Rímsko-katolícky farský úrad v Tomášove

Obec Tomášov

29.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Tomášov

17.05.2019

Nájomná zmluva

SKR-ZML-22/2019

0,00 EUR

o.z. Pre Náš Tomášov

Obec Tomášov

14.05.2019

Zmluva o úvere č. 287/CC/19

Zmluva o úvere č. 287/CC/19

58 000,00 EUR päťdesiatosemtisíc

Obec Tomášov

Slovenská sporiteľňa, a. s.

10.05.2019

Zmluva o dielo

SKR-ZML-24/2019

30 297,61 EUR tridsaťtisícdvestodeväťdesiatsedem eur šesťdesiatjeden centov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

10.05.2019

Kúpna zmluva

SKR-4/2019-1/ZML-29/2019

3 535,00 EUR tritisícpäťstotridsaťpäť

Viera Orešanská

Obec Tomášov

07.05.2019

Mandátna zmluva

ZAK19008

1 400,00 EUR

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2019

Zmluva č. SKR-ZML-11/2019

425,00 EUR štyristodvadsaťpäť

Richard Nyáry

Obec Tomášov

30.04.2019

Kúpna zmluva - Nákup traktora a ťahaného cisternového návesu

Kúpna zmluva

58 480,80 EUR päťdesiatosemtisícštyristoosemdesiat eur a osemdesiat centov

AGRA, s.r.o.

Obec Tomášov

29.04.2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2019

Zmluva č. SKR-ZML-14/2019

1 500,00 EUR ticícpäťsto

24. skautský zbor Szent László - Tomášov

Obec Tomášov

29.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tomášov

Zmluva č. SKR-ZML-18/2019

1 500,00 EUR tisícpäťsto

CSEMADOK Alapszervezet - Základná organizácia

Obec Tomášov

25.04.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)

Zmluva

0,02 EUR

Obec Tomášov

ZSE Energia, a.s.

23.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121880807

0,00 EUR

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

23.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121880808

0,00 EUR

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

23.04.2019

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

121873565

0,00 EUR

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

16.04.2019

Zmluva

ZMLUVA č. 39 096

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Tomášov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

15.04.2019

Zmluva

Zmluva č. SKR-ZML-10/2019

500,00 EUR

MO Matice Slovenskej Tomášov

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: