Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.05.2020

Nájomná zmluva

SKR-ZML-20/2020

0,00 EUR

Občianske združenie Slovenský Kord

Obec Tomášov

12.05.2020

Grant Decision for an action

2019-2118/057-001

24 190,00 EUR

Obec Tomášov

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

12.05.2020

Kúpna zmluva

SKR-ZML-21/2020

1,00 EUR jednoeuro

Juraj Varsányi

Obec Tomášov

20.05.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve SKR-ZML-1/2020

1

.

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

16.07.2020

o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

200619-121814874-ZBZ-VB

18,00 EUR osemnásť/m2

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

30.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 300,00 EUR tisíctristo

Obec Tomášov

PROF & PARTNERS, s.r.o.

17.08.2020

Zmluva o dielo

36/2020

1 000,00 EUR tisíc

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Tomášov

27.08.2020

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

119062 v znení Dodatkov č. 1/2018, č. 2/2019, 3/20

0,00 EUR v zmluve

Marius Pedersen a.s.

Obec Tomášov

17.09.2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20090707

144,00 EUR stoštyridsaťštyri eur bez DPH

FidelityTrade s.r.o.

Obec Tomášov

02.10.2020

Kúpna zmluva

SKR-ZML-32/2020

1 540,00 EUR tisícpäťstoštyritdsať

Ladislav Hertel a Mgr. Mária Hertelová

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva o zbere a uložení rastlinného odpadu v areály v Šamoríne, časť Šámot

.

podľa cenníka

ZOHŽO

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva č. 20090707 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20090707

144,00 EUR stoštyridsaťštyri

FidelityTrade s.r.o.

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00305120/000/2020

.

Obec Tomášov

INISOFT s.r.o.

08.10.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKPZ-PO1-SC111-2017-33/10

2

0,00 EUR .

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2020

SKR-ZML-2/2020

1 500,00 EUR jedentisícpäťstoštyridsať

24. skautský zbor Szent László - Tomášov

Obec Tomášov

12.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

220/128/0085

68 507,00 EUR šesťdesiatosemtisíc päťstosedem eur

Obec Tomášov

Ministerstvo financií SR

14.10.2020

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

10/2020

1 000,00 EUR tisíc

Obec Tomášov

Malodunajsko, občianske združenie

23.10.2020

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

2

0,00 EUR .

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tomášov

30.10.2020

Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu

271/2020-PO

310,31 EUR tristodesať eur tridsaťjeden centov

Obec Tomášov

Ad usum, n.o., Poľovnícka 39/B, Veľký Meder

05.11.2020

Zámenná zmluva

SKR-ZML-34/2020

1 540,00 EUR jedentisícpäťstoštyridsať

Štefan Mészáros a Irena Mészárosová

Obec Tomášov

12.11.2020

o termínovanom úvere

70/003/20

425 189,00 EUR štyristodvadsaťpäťtisícstoosemdesiaťdeväťeur

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

19.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - učebné pomôcky

83 988,00 EUR osemdesiattritisíc deväťstoosemdesiatosem

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

19.11.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - nábytok

34 200,00 EUR tridsaťštyritisíc dvesto

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

bezodplatne

Obec Tomášov

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

01.12.2020

nájomná zmluva

SKR-ZML-35/2020

165,00 EUR stošesťdesiatpäť

CAMBRIDGE CLINIC s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: