Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.02.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

26 538,53 EUR dvadsaťšesťtisícpäťstotridsaťosem eur päťdesiattri centov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

28.02.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 09/2018

700,00 EUR sedemsto eur

VF Project & Marketing s.r.o.

Obec Tomášov

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

1 000,00 EUR tisíc

Obec Tomášov

Gemini Group

05.02.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Dodatok č. 1 - k zmluve o nájme

599,08 EUR

Poľnohodpodárske družstvo v Tomášove

Obec Tomášov

03.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

13 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republik

Obec Tomášov

21.12.2017

Dohoda o zrušení Zmluvy o diel

Dohoda o zrušení Zmluvy o diel

Neuvedené

Ing. Zoltán Fa

Obec Tomášov

18.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

10 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Tomášov

10.12.2017

Zmluva o dielo na prípravu a re

Zmluva o dielo na prípravu a re

700,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o

Obec Tomášov

08.08.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

12 470,64 EUR

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

24.03.2017

Dodatok č. 2/2017 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2016

2/2017

2 000,00 EUR dvetisíceur

MTG TRANSPORT s.r.o.

Obec Tomášov

02.01.2017

Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2016

1/2017

4 000,00 EUR štyritisíceur

MTG TRANSPORT s.r.o.

Obec Tomášov

31.12.2015

Zmluva o prenájme pozemku parc. č. 1294/2

1/2016

4 000,00 EUR štyritisíceur

MTG TRANSPORT s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: