Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.02.2020

o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

SKR-ZML-7/2020

16 300,00 EUR

Športový Klub Tomášov

Obec Tomášov

17.02.2020

zmluva o zriadení vecných bremien

200058-121624356-VB

570,00 EUR päťstosedemsediat

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Tomášov

29.01.2020

Zmluva o dielo

2/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

VF Project & Marketing s.r.o.

Obec Tomášov

29.01.2020

Zmluva o dielo

1/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing

Obec Tomášov

28.01.2020

Nájomná zmluva

SKR-ZML-74/2019

100,00 EUR stoeur

Kynologický klub Tomášov

Obec Tomášov

27.01.2020

Dodatok č. 3/2020 k Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

Dodatok č. 3/2020 k Zmluve o zabezpečení služieb v

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Tomášov

20.01.2020

Zmluva o dielo

SKR-ZML-1/2020

172 935,12 EUR stosedemdesiatdvatisícdeväťstotridsaťpäť + 12/100

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

13.01.2020

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. SKR-ZML-75/2019

Dodatok č. 1

1 352,34 EUR

Kamila Repáňová, Krátka 2/65, Tomášov

Obec Tomášov

13.01.2020

Nájomná zmluva

SKR-ZML-75/209

1 352,34 EUR

Jozef Árva

Obec Tomášov

03.01.2020

Zmluva o poskytnutí služby na výkon stavebného dozoru

Zmluva o poskytnutí služby na výkon stavebného doz

3 900,00 EUR tritisícdeväťsto eur

Ing. Peter Hanesz - PROINVEST

Obec Tomášov

09.12.2019

Zmluva o dielo

25-1-/2019

1 500,00 EUR tisícpäťsto eur

VF Project & Marketing s.r.o.

Obec Tomášov

09.12.2019

Kúpna zmluva

SKR-ZML-73/2019

600,00 EUR šesťsto eur

Pieš Milan

Obec Tomášov

02.12.2019

Nájomná zmluva

SKR-ZML-68/2019

100,00 EUR sto eur

o.z. Pre Náš Tomášov

Obec Tomášov

02.12.2019

Kúpna zmluva

SKR-ZML-70/2019

1 330,00 EUR tisíctristotridsať eur

Anna Mogrovicsová

Obec Tomášov

02.12.2019

Kúpna zmluva

SKR-ZML-69/2019

12 005,00 EUR dvanásťtisíc päť eur

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

18.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9923241766

27,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

18.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9923242260

27,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

18.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9923241409

27,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

18.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9923241583

27,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

14.11.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-1-11-2019-SK

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tomášov

14.11.2019

Zmluva o prepojení dokumentov v www stránok na CUET

CUET-1-11-2019

1 030,00 EUR tisíc tridsať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tomášov

05.11.2019

Kúpna zmluva

SKR-ZML-63/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Tomášov

Tomáš Ürge, Mgr.

05.11.2019

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

1/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Tomášov

Malodunajsko, občianske združenie

31.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

343/2019

21 000,00 EUR dvadsaťjedentisíc

Obec Tomášov

Úrad vlády Slovenskej republiky

30.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/10

246 265,60 EUR dvestopäťdesiatdeväťtisíc dvestodvadsaťšesť eur deväťdesiatpäť centov

Obec Tomášov

Ministerstvo životného prostredia SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: