Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.02.2023

1/2023

1 ks dočasný pútač k projektu NFP302020CDQ7 "Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Tomášov"

335,00 EUR tristotridsaťpäť eur

Ing. Szilárd Németh , Sinex

Obec Tomášov

12.10.2022

40/2022

dodávka a montáž prístrešku LARA 2A s bočnou stenou

3,00 EUR

ABRIS-SK, s.r.o.

Obec Tomášov

12.10.2022

39/2022

dodanie 1 ks sanitárneho kontajnera 08FT

4 740,00 EUR

Container plus s.r.o.

Obec Tomášov

12.10.2022

38/2022

dodávka a montáž prístrešku LARA 2A s bočnou stenou

3 749,60 EUR

ABRIS-SK, s.r.o.

Obec Tomášov

12.10.2022

37/2022

realizáciu verejného obstarávania na školské zariadenie pre 3 NP_ZŠ v rozsahu lavice, stoličky, skri

840,00 EUR

PACTUM PARK, s.r.o.

Obec Tomášov

12.10.2022

36/2022

Polohopisný a vyškopisný plán na trasu kanalizačneho potrubia.

950,00 EUR

Imrich Kovács

Obec Tomášov

13.10.2022

33/2022

príprava oznámení, rozhodnutí a ďalších procesných úkonov v zmysle Osvedčenia o získaní kvalifikačné

0,00 EUR .

ENKA s.r.o.

Obec Tomášov

12.10.2022

32/2022

záhradný altánok Baltimor 3x3 vrátane montáže v počte 1 kus

2 424,00 EUR

Gardeno s.r.o.

Obec Tomášov

12.10.2022

30/2022

realizácia asfaltového krytu na časť Podzáhradná ul.

8 994,36 EUR

PORR s.r.o.

Obec Tomášov

12.10.2022

29/2022

oprava ležatého a stúpacieho vodovodného potrubia v ZŠ Tomášov

9 351,74 EUR

Štefan Kondela

Obec Tomášov

12.10.2022

28/2022

oprava kanalizačného potrubia v ZŠ Tomášov

4 628,70 EUR

Brišák Vendelík

Obec Tomášov

12.10.2022

27/2022

oprava betónovej garáže ZŠ s VJM Tomášov

940,08 EUR

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

12.10.2022

26/2022

rekonštrukcia chodníka na parc. č. 255/1, 258/9, k.ú. Tomášov

5 880,00 EUR

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

12.10.2022

25/2022

elektromontážne práce na ihrisko Tomášov, Okružná – Dunajská ul.

1,00 EUR

Tront s.r.o.

Obec Tomášov

06.06.2022

24/2022

1 ks dočasný pútač k projektu IROP "Zvýšenie kapacity Základnej školy v obci Tomášov"

384,00 EUR

Ing. Szilárd Németh , Sinex

Obec Tomášov

06.06.2022

23/2022

2 ks sanitárnych kontajnerov 08´FT

11 736,00 EUR

Container plus s.r.o.

Obec Tomášov

17.05.2022

22/2022

spracovanie 4. zmien a doplnkov ÚPN obce Tomášov

0,00 EUR bezodplatne

AŽ PROJEKT s.r.o.

Obec Tomášov

17.05.2022

21/2022

spracovanie ŽoNFP - zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Tomášov

6 000,00 EUR

PACTUM PARK, s.r.o.

Obec Tomášov

17.05.2022

20/2022

audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021

0,00 EUR

PROF & PARTNERS, s.r.o.

Obec Tomášov

17.05.2022

19/2022

audit účtovnej závierky za rok 2021

0,00 EUR

PROF & PARTNERS, s.r.o.

Obec Tomášov

17.05.2022

18/2022

obnova pomníka I. a II. sv. vojny

1 570,00 EUR

Kazimír Cséfalvay

Obec Tomášov

17.05.2022

17/2022

PD "Parkovisko, Tomášov - kostol"

5 400,00 EUR

Pro GLOBAL s.r.o.

Obec Tomášov

29.04.2022

16/2022

zatrávnenie detského ihriska

1 725,00 EUR

Kozicz Robert

Obec Tomášov

29.04.2022

15/2022

zavlažovanie detského ihriska

2 077,00 EUR

Kozicz Robert

Obec Tomášov

18.04.2022

14/2022

zemné práce pre oddychovú zónu pri Malom Dunaji

900,17 EUR

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: