Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
11.05.2021

15/2021

online knižný systém BIBLIB

podľa cenovej ponuky

SVOP spol s r.o.

Obec Tomášov

17.05.2021

16/2021

údržba MI s umelým povrchom

708,00 EUR

MM Tennis court, s.r.o.

Obec Tomášov

04.05.2021

14/2021

tepelnotechnikcý posudok budovy Nadstavba ZŠ

750,00 EUR

Ing. arch. Ivan Magala

Obec Tomášov

03.05.2021

13/2020

balík pre tunelové riešenie odbornej učebne

660,00 EUR

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

26.04.2021

12/2021

doprava, nakládka a vykládka traktorovej vlečky.

podľa cenovej ponuky

Kravec, s.r.o.

Obec Tomášov

03.05.2021

11/2021

traktorovú vlečku s príslušenstvom

5 166,00 EUR

Kravec, s.r.o.

Obec Tomášov

09.04.2021

9/2021

verifikácia cintorínov Hlavný, Osada a Madarás, a vyhotovenie orientačných máp pre všetky tri cinto

podľa cenovej ponuky

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Tomášov

26.02.2021

4/2021

dodávka a oprava náhradných dielov na detské ihrisko

podľa cenovej ponuky

ŠTUDIO-21 PLUS s.r.o.

Obec Tomášov

03.02.2021

7/2021

vykládka žeriavom 5.2.2021

podľa cenovej ponuky

CSEFITRANS s.r.o.

Obec Tomášov

28.01.2021

6/2021

prestrešenie 10 x 12 m

podľa cenovej ponuky

SOPO-EU s.r.o.

Obec Tomášov

28.01.2021

5/2021

2 ks lodný kontajner 40 HC

podľa cenovej ponuky

SOPO-EU s.r.o.

Obec Tomášov

28.01.2021

3/2021

sanitárny kontajner 20´

9 888,00 EUR

CONTAINEX Container - m.b.H.

Obec Tomášov

27.01.2021

2/2021

1 ks kancelársky kontajner basic Line 20´

4 104,00 EUR

CONTAINEX Container - m.b.H.

Obec Tomášov

12.02.2021

1/2021

40 stopový kontajner

podľa cenovej ponuky

Póda Transport s.r.o.

Obec Tomášov

30.12.2020

35/2020

zabezpečenie procesu verejného obstarávania na zákazku "rehabilitačné centrum"

4 200,00 EUR

PACTUM PARK, s.r.o.

Obec Tomášov

30.12.2020

34/2020

dodanie kuchynského zariadenia /chladiaci box, panva plynová a krájač zeleniny/

5 940,00 EUR

GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.

Obec Tomášov

30.11.2020

28/2020

dodanie hasičského vozidla

54 000,00 EUR

Dobráci s.r.o.

Obec Tomášov

30.10.2020

27/2020

proces verejného obstarávania pri projekte "Nadstavba 3NP Základnej školy a výstavba novej školskej

4 920,00 EUR

PACTUM PARK, s.r.o.

Obec Tomášov

30.10.2020

26/2020

oprava výtlkov v obci

877,80 EUR

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

17.09.2020

25/2020

vystúpenie FEHERLAPOSOK

2 280,00 EUR

Elokoncert s.r.o.

Obec Tomášov

16.06.2020

17/2020

výroba altánku - skeletu, náteru a osadenie kovových pätiek na futbalovom ihrisku v obci

4 950,00 EUR štyritisícdeväťstopäťdesiat

Csaba Botló FIRMA ALEX

Obec Tomášov

16.06.2020

16/2020

oprava asfaltových plôch na vybraných uliciach obce

2 923,20 EUR dvetisícdevätstodvadsaťtri 20/100

PEŠI, s.r.o.

Obec Tomášov

16.06.2020

15/2020

projekt HSP k Nadstavbe 3NP ZŠ

300,00 EUR tristo

DRAKON s.r.o.

Obec Tomášov

16.06.2020

14/2020

oprava posuvnej brány, výmena vodiaceho stlpika

360,00 EUR tristosestdesiat

Andel s.r.o.

Obec Tomášov

17.02.2020

4/2020

PD Výstavba prístupovej komunikácie

780,00 EUR

PERUVIA s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: