Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.01.2019

1/2019

kontajner 1 x 40"

3 000,00 EUR

Zigmund QT Quality Transport

Obec Tomášov

15.01.2019

2/2019

matričné tlačivá

16,50 EUR

Centrum polygrafických služieb

Obec Tomášov

27.01.2019

3/2019

projektová dokumentácia "Elektrická prípojka kuchyne ZŠ Tomášov"

350,00 EUR tristippäťdesiat

Ing, Búss Ladislav

Obec Tomášov

27.01.2019

4/2019

koncert 90 min. dňa 22.6.2019 o 20:00 hod.

1 000,00 EUR tisíc

Jozef Maták Kontraband s.r.o.

Obec Tomášov

27.01.2019

5/2019

vypracovanie dokumentácie cestnej siete a siete chodníkov v obci Tomášov v zmysle CP č. 20180114 zo

0,00 EUR

Jossik, s.r.o.

Obec Tomášov

15.02.2019

6/2019

osvetlenie a káblovanie VO ul. Sv. Trojice

1 000,00 EUR tisíc

Ferdinand Hevler ml.

Obec Tomášov

15.02.2019

7/2019

celohliníková exteriérová a interiérová informačná vitrína 3ks, hranatý stojan s pätkou 2 paré, LED

podľa ponukového listu

Aluprojekt s.r.o.

Obec Tomášov

15.02.2019

8/2019

bezdrôtový rozhlas s digitálnym kódovaním,a možnosťou napojenia na zadávacie pracovisko zložiek IZS

podla ponukového listu

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

Obec Tomášov

15.02.2019

9/2019

likvidácia materiálu s obsahom azbestu

podla ponuky

ReTrash s.r.o.

Obec Tomášov

11.03.2019

10/2019

dopravné zrkadlo 2s

266,00 EUR

SIVEX s.ro.

Obec Tomášov

11.03.2019

11/2019

Elektroinštalácia s dodávkou materiálu SO1 - prístavba kultúrneho domu

podla ponukového listu

Ferdinand Hevler

Obec Tomášov

11.03.2019

12/2019

Práce SO02 HSV prístavba kultúrneho domu

4 838,31 EUR

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

11.03.2019

13/2019

- živá hudobná produkcia s kapelou na 21.6.2019 o 19:00 hod.

1 200,00 EUR

Marian Greksa

Obec Tomášov

02.04.2019

14/2019

nerezový komín SLIM 150 s príslušenstvom

1 617,10 EUR

METAL-KOM, s.r.o.

Obec Tomášov

02.04.2019

15/2019

Prípojka NN pre kuchyňu ZŠ Tomášov

5 403,72 EUR

Štefan Škulavík

Obec Tomášov

24.04.2019

16/2019

úprava terénu a chodníka na osadenie brány MŠ

910,00 EUR deväťstodesať

Zoltán Pudmerický Dolly

Obec Tomášov

24.04.2019

17/2019

33 ks topol 33 ks kolik a doprava

660,30 EUR šesťstošesťdesiat eur a tridsať centov

Vrba s.r.o.

Obec Tomášov

24.04.2019

18/2019

elektrická prípojka pre CAM

536,55 EUR päťstotridsaťšesť eur a päťdesiatpäť centov

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

24.04.2019

19/2019

stacionárny terminál na platby

v zmysle CP

Worldline SA/NV

Obec Tomášov

24.04.2019

20/2019

oprava asfaltových plôch

v zmysle CP

PEŠI, s.r.o.

Obec Tomášov

07.06.2019

21/2019

záhradný altánok s príslušenstvom

5 130,00 EUR päťtisícstotridsať

3PO Slovakia, s.r.o.

Obec Tomášov

07.06.2019

22/2019

doprava autobusom od 2.8-4.8.2019 Tomášov - Mórágy

1 050,00 EUR

K BUS Alžbeta Korbeličová

Obec Tomášov

07.06.2019

23/2019

vypracovanie projektovej štúdie na rozšírenie ČOV Tomášov

1 680,00 EUR tisícšesťstoosemdesiat

AXA Projekt s.r.o.

Obec Tomášov

07.06.2019

24/2019

vyčistenie starých kamier a natočenie

.

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

14.08.2019

25/2019

dopravný projekt na umiestnenie 3 meračov rýchlosti

0,00 EUR

Ready For Call, spol. s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: