Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.08.2019

35/2019

audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018

0,00 EUR

PROF a PARTNERS, s.r.o.

Obec Tomášov

16.08.2019

34/2019

audit Účtovnej závierky za rok 2018

0,00 EUR

PROF a PARTNERS, s.r.o.

Obec Tomášov

16.08.2019

32/2019

PD "Nadstavba ZŠ"

4 900,00 EUR

Ing. Peter Tabery

Obec Tomášov

14.08.2019

30/2019

6 m3 záhradnej zeminy

0,00 EUR

Kobera Nad

Obec Tomášov

14.08.2019

31/2019

štúdia "Nadstavba ZŠ"

1 800,00 EUR

Ing. Peter Tabery

Obec Tomášov

14.08.2019

29/2019

VO na triedený zber KO

1 250,00 EUR

Gemini Group

Obec Tomášov

14.08.2019

28/2019B

travnik KD

1 703,20 EUR

Kozicz Robert

Obec Tomášov

14.08.2019

28/2019A

závlahový systém KD

2 967,00 EUR

Kozicz Robert

Obec Tomášov

14.08.2019

27/2019

savice predlžovacie D150mm 3 ks koncovka na výmenu sacieho koša 1 ks

0,00 EUR

AGRA, s.r.o.

Obec Tomášov

14.08.2019

26/2019

PD na stavbu

3 972,00 EUR

M PRO s.r.o.

Obec Tomášov

17.01.2020

39/2019

lavičky a stol hnedé kamenivo

.

EkoeDea a Dr. Stefan s.r.o.

Obec Tomášov

17.01.2020

37/2019

hlbkové čistenie kobercov v MŠ

0,00 EUR

Brna s.r.o.

Obec Tomášov

28.08.2019

36/2019

ročná údržba detského ihriska

429,85 EUR

Studio 21 plus, s.r.o.

Obec Tomášov

14.08.2019

25/2019

dopravný projekt na umiestnenie 3 meračov rýchlosti

0,00 EUR

Ready For Call, spol. s.r.o.

Obec Tomášov

07.06.2019

24/2019

vyčistenie starých kamier a natočenie

.

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

07.06.2019

23/2019

vypracovanie projektovej štúdie na rozšírenie ČOV Tomášov

1 680,00 EUR tisícšesťstoosemdesiat

AXA Projekt s.r.o.

Obec Tomášov

07.06.2019

22/2019

doprava autobusom od 2.8-4.8.2019 Tomášov - Mórágy

1 050,00 EUR

K BUS Alžbeta Korbeličová

Obec Tomášov

07.06.2019

21/2019

záhradný altánok s príslušenstvom

5 130,00 EUR päťtisícstotridsať

3PO Slovakia, s.r.o.

Obec Tomášov

24.04.2019

20/2019

oprava asfaltových plôch

v zmysle CP

PEŠI, s.r.o.

Obec Tomášov

24.04.2019

19/2019

stacionárny terminál na platby

v zmysle CP

Worldline SA/NV

Obec Tomášov

24.04.2019

18/2019

elektrická prípojka pre CAM

536,55 EUR päťstotridsaťšesť eur a päťdesiatpäť centov

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

24.04.2019

17/2019

33 ks topol 33 ks kolik a doprava

660,30 EUR šesťstošesťdesiat eur a tridsať centov

Vrba s.r.o.

Obec Tomášov

24.04.2019

16/2019

úprava terénu a chodníka na osadenie brány MŠ

910,00 EUR deväťstodesať

Zoltán Pudmerický Dolly

Obec Tomášov

02.04.2019

15/2019

Prípojka NN pre kuchyňu ZŠ Tomášov

5 403,72 EUR

Štefan Škulavík

Obec Tomášov

02.04.2019

14/2019

nerezový komín SLIM 150 s príslušenstvom

1 617,10 EUR

METAL-KOM, s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: