Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.08.2019

29/2019

VO na triedený zber KO

1 250,00 EUR

Gemini Group

Obec Tomášov

14.08.2019

28/2019B

travnik KD

1 703,20 EUR

Kozicz Robert

Obec Tomášov

14.08.2019

28/2019A

závlahový systém KD

2 967,00 EUR

Kozicz Robert

Obec Tomášov

14.08.2019

27/2019

savice predlžovacie D150mm 3 ks koncovka na výmenu sacieho koša 1 ks

0,00 EUR

AGRA, s.r.o.

Obec Tomášov

14.08.2019

26/2019

PD na stavbu

3 972,00 EUR

M PRO s.r.o.

Obec Tomášov

18.08.2020

18/2020

IG a HG prieskum s vypracovaním posudku - Hasičská zbrojnica

1 075,00 EUR

GEO - Komárno s.r.o.

Obec Tomášov

06.05.2020

13/2020

dodávka a montáž tartanového typu športového povrchu

0,00 EUR podla cenovej ponuky

PARA INVEST, s.r.o.

Obec Tomášov

04.09.2019

42/2019

brúsenie starých parkiet v telocvični

podľa cenovej ponuky

Zoltán Both

Obec Tomášov

13.03.2020

7/2020

PD protipožiarnej bezpečnosti stavby

240,00 EUR

KASPO partners s.r.o.

Obec Tomášov

28.02.2020

6/2020

likvidácia materiálu s obsahom azbestu

700,00 EUR

ReTrash s.r.o.

Obec Tomášov

11.11.2019

46/2019

kontajnery DMP 7,0 s plastovým vekom

14 392,80 EUR štrnásťtisíctristodevädesiatdva 8/100 eur

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Obec Tomášov

17.02.2020

5/2020

hudobné vystúpenie na dňa 26.09.2020

1 500,00 EUR

Kmeťo Igor - RIA a agentúra Bubamara

Obec Tomášov

28.08.2019

36/2019

ročná údržba detského ihriska

429,85 EUR

Studio 21 plus, s.r.o.

Obec Tomášov

14.08.2019

25/2019

dopravný projekt na umiestnenie 3 meračov rýchlosti

0,00 EUR

Ready For Call, spol. s.r.o.

Obec Tomášov

07.06.2019

24/2019

vyčistenie starých kamier a natočenie

.

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

07.06.2019

23/2019

vypracovanie projektovej štúdie na rozšírenie ČOV Tomášov

1 680,00 EUR tisícšesťstoosemdesiat

AXA Projekt s.r.o.

Obec Tomášov

07.06.2019

22/2019

doprava autobusom od 2.8-4.8.2019 Tomášov - Mórágy

1 050,00 EUR

K BUS Alžbeta Korbeličová

Obec Tomášov

07.06.2019

21/2019

záhradný altánok s príslušenstvom

5 130,00 EUR päťtisícstotridsať

3PO Slovakia, s.r.o.

Obec Tomášov

24.04.2019

20/2019

oprava asfaltových plôch

v zmysle CP

PEŠI, s.r.o.

Obec Tomášov

24.04.2019

19/2019

stacionárny terminál na platby

v zmysle CP

Worldline SA/NV

Obec Tomášov

24.04.2019

18/2019

elektrická prípojka pre CAM

536,55 EUR päťstotridsaťšesť eur a päťdesiatpäť centov

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

24.04.2019

17/2019

33 ks topol 33 ks kolik a doprava

660,30 EUR šesťstošesťdesiat eur a tridsať centov

Vrba s.r.o.

Obec Tomášov

24.04.2019

16/2019

úprava terénu a chodníka na osadenie brány MŠ

910,00 EUR deväťstodesať

Zoltán Pudmerický Dolly

Obec Tomášov

02.04.2019

15/2019

Prípojka NN pre kuchyňu ZŠ Tomášov

5 403,72 EUR

Štefan Škulavík

Obec Tomášov

02.04.2019

14/2019

nerezový komín SLIM 150 s príslušenstvom

1 617,10 EUR

METAL-KOM, s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: