Obsah

Detail zmluvyč.: 200619-121814874-ZBZ-VB

Zmluva: o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

 • Číslo zmluvy
  200619-121814874-ZBZ-VB
 • Predmet zmluvy
  na par.č. 1273/5 o výmere 107 m2, parc č. 1275/18 o výmere 2003 m2 a parc č. 1275/71 o výmere 3421 m2, ktoré budú vyznačené v geometrickom pláne na zameranie vecných bremien za účelom umiestnenia podzemných káblových NN (1 kV) vedení, v k.ú. Tomášov medzi povinným: obec Tomášov a oprávneným Západos
 • Cena
  18,00 EUR osemnásť/m2
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.7.2020
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  16.7.2020
 • 1. Zmluvná strana
  Západoslovenská distribučná, a.s.
 • IČO
  36361518
 • DIČ
  2022189048
 • Adresa
  Čulenova 6, 81647 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Tomášov
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. István Pomichal, PhD.
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka