Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: SKR-ZML-28/2021

Zmluva: Zmluva o zriadení vecného bremena

 • Číslo zmluvy
  SKR-ZML-28/2021
 • Predmet zmluvy
  zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena in rem v prospech oprávnených z vecného bremena, evidovanej v registri „C“ na katastrálnej mape - parcelné číslo 242/3 o výmere 1500 m2 – orná pôda, k.ú. Tomášov ktorá je evidovaná Okresným úradom Senec odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 2960
 • Cena
  7 175,00 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  24.6.2021
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  23.6.2021
 • 1. Zmluvná strana
  Obec Tomášov
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Bc. Jozef Krafčák a Ing. Mária Krafčáková
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. István Pomichal, PhD.
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta obce
 • Poznámka
Dokumenty