Navigácia

Obsah

Detail zmluvyč.: Zmluva

Zmluva: Zmluva o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber)

 • Číslo zmluvy
  Zmluva
 • Predmet zmluvy
  Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa Odberateľovi plyn do pripojených, v prílohe č. 3 tejto Zmluvy špecifikovaných odberných miest/odberného miesta Odberateľa (Ďalej len "OM") podľa podmienok dohodnutej tarify produktu dodávky plynu, podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a podľa Obchodných podmienok spoločnosti ZSE Energia, a.s., pre odberateľov plynu mimo domácnosti (združená dodávka plynu) (ďalej len "OP") prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za OM a zabezpečiť pre Odberateľa do OM prepravu a distribúciu dodávaného plynu a ostatné neregulované služby spojené s distribúciou plynu poskytnuté príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete, ku ktorej sú/je OM pripojené a prevádzkovateľom prepravené siete, a to v rozsahu a podľa podmienok tejto Zmluvy, Prevádzkového poriadku PPS, a príslušných platných regulačných rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vzťahuj vzťahujúcich sa na distribučné a prepravné služby vydaných pre PPS a PDS, ako aj záväzok Odberateľa odoberať od Dodávateľa plyn a riadne a včas uhradiť Dodávateľovi ceny za dodávku plynu a distribučné služby dohodnuté podľa tejto Zmluvy a platných OP.
 • Cena
  0,02 EUR
 • Dátum účinnosti zmluvy
  26.4.2019
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum zverejnenia
  25.4.2019
 • 1. Zmluvná strana
  ZSE Energia, a.s.
 • IČO
  36677281
 • DIČ
  2022249295
 • Adresa
  Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Tomášov
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Ing. István Pomichal, PhD.
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  starosta
 • Poznámka