Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.05.2023

kúpna zmluva

541-111/2023

100,00 EUR

Lóránt Lépes a Imrich Lépes

Obec Tomášov

17.05.2023

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

122317900

2 133,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Tomášov

17.05.2023

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 20.04.2023

1_534-107/2023

0,00 EUR

Poľnohodpodárske družstvo v Tomášove

Obec Tomášov

15.05.2023

Licenčná zmluva na zverejňovanie nájomných zmlúv na portáli www.samospravaonline.sk z programu WinCITY Cintorín

567-327/2023

74,00 EUR

Obec Tomášov

TOPSET Solutions s.r.o.

15.05.2023

Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore

566-327/2023

70,00 EUR

Obec Tomášov

TOPSET Solutions s.r.o.

15.05.2023

Zmluva o dielo

565-98/2023

996 382,64 EUR

MATEP, spol. s r.o.

Obec Tomášov

05.05.2023

Nájomná zmluva

534-107/2023

500,00 EUR

Obec Tomášov

Poľnohodpodárske družstvo v Tomášove

04.05.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

323 0040

3 000,00 EUR

Obec Tomášov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

02.05.2023

Nájomná zmluva

184-107/2023-4

25,00 EUR

Martin Pressburger, Ipeľská 3, 821 07 Bratislava

Obec Tomášov

02.05.2023

Zmluva o dielo

505-98/2023

430,00 EUR

Obec Tomášov

Július Csehy, Mierová 293/31, 900 44 Tomášov

28.04.2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu (kategória Maloodber) č. 5100000437

Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu

0,00 EUR

Obec Tomášov

ZSE Energia, a.s.

27.04.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SKRZML-9/2022

SKRZML-9/2022 -2

Neuvedené

BBAU s.r.o.

Obec Tomášov

25.04.2023

Mandátna zmluva

ZAK22007

4 103,61 EUR

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

13.04.2023

Nájomná zmluva

259-107/2023

12,50 EUR

Jozef Csenkey, Pestovateľská 25, Tomášov

Obec Tomášov

13.04.2023

Nájomná zmluva

402-107/2023

25,00 EUR

Gymnathlon Slovensko, Račianska 13799/24D, 831 02 Bratislava

Obec Tomášov

13.04.2023

Nájomná zmluva

403-107/2023

2,50 EUR

DHZ Tomášov, 1.mája, 900 44 Tomášov

Obec Tomášov

29.03.2023

Kúpna zmluva

331-111/2023

1 225,00 EUR

Obec Tomášov

Michal Čulák, Bujnáková 11, 841 01 Bratislava

10.03.2023

Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia hudobných skupín

263-98/2023

6 690,00 EUR

Adrienne Toroková - elóKONCERT PROMOTION

Obec Tomášov

09.03.2023

Zmluva o termínovanom úvere

70/001/23

230 000,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

08.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2023

208-128/2023

500,00 EUR

Richard Nyáry

Obec Tomášov

08.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2023

249-128/2023

500,00 EUR

Richard Nyáry

Obec Tomášov

08.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2023

214-128/2023

2 930,00 EUR

Ing. Marián Plavec, Mlynská 41, 900 44 Tomášov

Obec Tomášov

08.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2023

234-128/2023

2 000,00 EUR

Éljen Fél!-Nech žije Tomášov! občianske združenie, Pri kaštieli 1207/3, Tomášov

Obec Tomášov

08.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2023

241-128/2023

20 000,00 EUR

Športový Klub Tomášov

Obec Tomášov

08.03.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2023

213-128/2023

900,00 EUR

Slovenský červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: