Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.09.2019

Zmluva o poskytnutí služby

20082019A

5 280,00 EUR

Obec Tomášov

Gemini Group

05.09.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

58 617,66 EUR päťdesiatosemtisíc šesťstosedemnásť

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

04.09.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

O-8/2019

1 200,00 EUR tisícdvesto

Obec Tomášov

PROF & PARTNERS, s.r.o.

02.09.2019

Nájomná zmluva

Zmluva o nájme informačnej tabule

Neuvedené

OZ Patália Malý Dunaj

Obec Tomášov

14.08.2019

Nájomná zmluva

SKR-ZML-460/2019

200,00 EUR dvesto eur

M-Mery s.r.o.

Obec Tomášov

24.07.2019

Zmluva o garantovom účte

primabanka2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

23.07.2019

Nájomná zmluva

SKR-ZML-45/2019

350,00 EUR tristopäťdesiat

Andrea Lipka

Obec Tomášov

23.07.2019

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, ode

bezodplatne

Obec Tomášov

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

16.07.2019

Kúpna zmluva

SKR-39/2019/ZML

1 890,00 EUR tosícosemstodevädesiat

Viliam Szabo a Alžbeta Szabová

Obec Tomášov

02.07.2019

zmluva o dielo

SKR-37/2019/ZML

385,00 EUR tristoosemdesiatpäťeur

Jozef Margitfalvi

Obec Tomášov

02.07.2019

kúpna zmluva

SKR-38/2019/ZML

385,00 EUR tristoosemdesiatpäťeur

Jozef Margitfalvi

Obec Tomášov

25.06.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny

9409272848

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Tomášov

25.06.2019

Zmluva o dielo a licenčná zmluva

Zmluva

500,00 EUR päťsto

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

Obec Tomášov

19.06.2019

Mandátna zmluva

ZAK19011

900,00 EUR

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

19.06.2019

Zámenná zmluva

SKR-36/2019/ZML

0,00 EUR bez finančného vyrovnania

Poľovnícke združenie Priateľstvo Tomášov

Obec Tomášov

14.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva

2 000,00 EUR dvetisíc

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

12.06.2019

Zmluva o dielo

Zmluva

1 500,00 EUR

Regionálne združenie Váh - Dunaj - Ipeľ

Obec Tomášov

06.06.2019

zmluva o poskytnuté finančnej dotácie z rozpočtu obce

SKR-ZML-16/2019

150,00 EUR stopäťdesiat

Nezábudka

Obec Tomášov

29.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2019

SKR-ZML-15/2019

2 000,00 EUR

Rímsko-katolícky farský úrad v Tomášove

Obec Tomášov

29.05.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke elektriny

0,00 EUR

ZSE Energia, a.s.

Obec Tomášov

17.05.2019

Nájomná zmluva

SKR-ZML-22/2019

0,00 EUR

o.z. Pre Náš Tomášov

Obec Tomášov

14.05.2019

Zmluva o úvere č. 287/CC/19

Zmluva o úvere č. 287/CC/19

58 000,00 EUR päťdesiatosemtisíc

Obec Tomášov

Slovenská sporiteľňa, a. s.

10.05.2019

Zmluva o dielo

SKR-ZML-24/2019

30 297,61 EUR tridsaťtisícdvestodeväťdesiatsedem eur šesťdesiatjeden centov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

10.05.2019

Kúpna zmluva

SKR-4/2019-1/ZML-29/2019

3 535,00 EUR tritisícpäťstotridsaťpäť

Viera Orešanská

Obec Tomášov

07.05.2019

Mandátna zmluva

ZAK19008

1 400,00 EUR

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: