Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.01.2020

Nájomná zmluva

SKR-ZML-75/209

1 352,34 EUR

Jozef Árva

Obec Tomášov

03.01.2020

Zmluva o poskytnutí služby na výkon stavebného dozoru

Zmluva o poskytnutí služby na výkon stavebného doz

3 900,00 EUR tritisícdeväťsto eur

Ing. Peter Hanesz - PROINVEST

Obec Tomášov

09.12.2019

Zmluva o dielo

25-1-/2019

1 500,00 EUR tisícpäťsto eur

VF Project & Marketing s.r.o.

Obec Tomášov

09.12.2019

Kúpna zmluva

SKR-ZML-73/2019

600,00 EUR šesťsto eur

Pieš Milan

Obec Tomášov

02.12.2019

Nájomná zmluva

SKR-ZML-68/2019

100,00 EUR sto eur

o.z. Pre Náš Tomášov

Obec Tomášov

02.12.2019

Kúpna zmluva

SKR-ZML-70/2019

1 330,00 EUR tisíctristotridsať eur

Anna Mogrovicsová

Obec Tomášov

02.12.2019

Kúpna zmluva

SKR-ZML-69/2019

12 005,00 EUR dvanásťtisíc päť eur

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

18.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9923241766

27,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

18.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9923242260

27,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

18.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9923241409

27,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

18.11.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

9923241583

27,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

14.11.2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-1-11-2019-SK

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tomášov

14.11.2019

Zmluva o prepojení dokumentov v www stránok na CUET

CUET-1-11-2019

1 030,00 EUR tisíc tridsať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tomášov

05.11.2019

Kúpna zmluva

SKR-ZML-63/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Tomášov

Tomáš Ürge, Mgr.

05.11.2019

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

1/2019

1 000,00 EUR tisíc eur

Obec Tomášov

Malodunajsko, občianske združenie

31.10.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

343/2019

21 000,00 EUR dvadsaťjedentisíc

Obec Tomášov

Úrad vlády Slovenskej republiky

30.10.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/10

246 265,60 EUR dvestopäťdesiatdeväťtisíc dvestodvadsaťšesť eur deväťdesiatpäť centov

Obec Tomášov

Ministerstvo životného prostredia SR

29.10.2019

Zmluva o grantovom účte

.

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Tomášov

22.10.2019

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

2019/AH064

5 000,00 EUR päťtisíc eur

Obec Tomášov

Nadácia EPH

21.10.2019

Kúpna zmluva

08102019

53 548,80 EUR päťdesiattritisíc päťstoštyridsaťosem eur osemdesiat centov

Kravec, s.r.o.

Obec Tomášov

17.10.2019

zmluva o dielo

SKR-ZML-60/2019

13 658,94 EUR trinásťtisícšesťstopäťdesiatosem 94/10

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

16.10.2019

Zmluva o dielo

072019

14 760,00 EUR štrnásťtisíc sedemstošesťdesiat eur

AŽ PROJEKT s.r.o.

Obec Tomášov

15.10.2019

Mandátna zmluva

161

4 103,61 EUR štyritisícstotri eur šesťdesiatjeden centov

Ing. Peter Hanesz - PROINVEST

Obec Tomášov

09.10.2019

Zmluva o dielo

SKR-ZML-55/2019

21 866,34 EUR dvadsaťjedentisíc osemstošesťdesiatšesť eur tridsaťštyri centov

PARA INVEST, s.r.o.

Obec Tomášov

09.10.2019

Zmluva o prenájme nehnuteľnosti

SKR-ZML-58/2019

1,00 EUR jedno euro mesačne

Kristián Flóra

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: