Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.04.2019

Zmluva

Zmluva č. SKR-ZML-12/2019

225,00 EUR dvestodvadsaťpäť eur

Občianske združenie - Pa Tália Malý Dunaj

Obec Tomášov

03.04.2019

Zmulva

Zmluva č. SKR-ZML-8/2019

600,00 EUR šesťsto

Maroš Machán

Obec Tomášov

03.04.2019

Zmluva

Zmluva č. SKR-ZML-9/2019

18 300,00 EUR osemnásťtisíctristo

Športový Klub Tomášov

Obec Tomášov

18.03.2019

Zmluva č. ZSE0602201910

Zmluva

v zmysle zmluvy

ENVI-PAK, a.s.

Obec Tomášov

15.03.2019

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Kúpna zmluva

1 551,00 EUR

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Obec Tomášov

14.03.2019

Kúpna zmluva

16/2019-IV/12

1 551,00 EUR tisícpäťstopäťdesiatjeden

Mestská časť Bratislava - Ružinov

Obec Tomášov

11.03.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní verejnoprospešných služieb

Dodatok č. 1

9,00 EUR

Občianske združenie FEEL

Obec Tomášov

07.03.2019

Zmluva o dielo č.08/2019

Zmluva o dielo

1 000,00 EUR tisíc

Mgr. Tibor Vajda - VF Project & Marketing

Obec Tomášov

28.02.2019

Grant Decision

Grant Decision

24 190,00 EUR

Education , Audiovisual and Culture Executive Agency

Obec Tomášov

28.02.2019

Nájomná zmluva

Zmluva

1 352,34 EUR

Jozef Árva

Obec Tomášov

20.02.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Dodatok č. 1

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Tomášov

20.02.2019

Licenčná zmluva

Dodatok

Neuvedené

Dokumenta, a.s.

Obec Tomášov

20.02.2019

Licenčná zmluva

Dodatok

60,70 EUR

Dokumenta, a.s.

Obec Tomášov

20.02.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva

Neuvedené

Základná škola

Obec Tomášov

20.02.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

31 184,23 EUR

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

20.02.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva

Neuvedené

Obec Tomášov

Základná škola

12.02.2019

zmluva o dielo

ZOD SK901/4/2019

4 990,00 EUR štyritisícdeväťstodevädesiat

Obec Tomášov

EMPEMONT Slovakia s.r.o.

11.02.2019

zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-275850472423

17,00 EUR sedemnásť

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

04.02.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR jedno euro

NIKFIN s.r.o.

Obec Tomášov

25.01.2019

Zmluva

Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

40,00 EUR

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Tomášov

09.01.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

1-250539685656

33,94 EUR

Obec Tomášov

Slovak Telekom, a.s.

28.12.2018

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

Neuvedené

Obec Tomášov

Vlastníci pozemku KN C parc. č. 29/2 v k. ú. Tomášov (C7)

20.12.2018

ZMLUVA

tz2018-05-15jv1

Neuvedené

Obec Tomášov

TOPSET Solutions s.r.o.

17.12.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

PHZ-OPK1-2018-002857

29 731,20 EUR

Obec Tomášov

Ministerstvo vnútra SR

14.11.2018

Zmluva o dielo

7/2018/02

27 911,80 EUR dvadsaťsedemtisícdeväťstojedenásť eur a osemdesiat centov

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: