Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018

CEZ ÚV SR: 256/2018

38 000,00 EUR tridsaťosemtisíc

Obec Tomášov

Úrad vlády Slovenskej republik

21.09.2018

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

bezodplatne

Obec Tomášov

Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

19.09.2018

Zmluva o certifikáte SSL

Zmluva o certifikáte SSL

95,00 EUR deväťdesiatpäť eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Tomášov

09.08.2018

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve

D201004/01-01

53,20 EUR päťdesiattri eur dvadsať centov

Dokumenta, a.s.

Obec Tomášov

23.07.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

11,00 EUR jedenásť eur

Obec Tomášov

Vlastníci pozemku KN C parc. č. 29/2 v k. ú. Tomášov (C7)

19.07.2018

Perpetual Licence Transfer

Zmluva o prevode licencie

bezodplatne

Obec Tomášov

Licence Professional Kft

16.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovat

bezodplatne

Obec Tomášov

Asseco Solutions, a.s.

12.07.2018

Támogátási szerződés - Zmluva

Támogatási szerződés - Zmluva

61 125,49 EUR šesťdesiatjedentisíc stodvadsaťpäť eur štyridsaťdeväť centov

Obec Tomášov

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

11.07.2018

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva o zriadení vecných bremien

bezodplatne

NIKFIN s.r.o.

Obec Tomášov

14.06.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa

ZO/2018A17668-1

82,80 EUR osemdesiatdva eur osemdesiat centov mesačne

Obec Tomášov

osobnyudaj.sk

13.06.2018

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

-

Obec Tomášov

GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.

14.05.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Tomášov

Zmluva o spolupráci a financovaní

10,00 EUR desaťtisíc

Obec Tomášov

Slovenský futbalový zväz

09.05.2018

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci

-

Obec Tomášov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

26.04.2018

Dodatok k zmluve o pripojení

Dodatok k zmluve o pripojení

14,70 EUR

OxyNet, s.r.o.

Obec Tomášov

28.02.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

26 538,53 EUR dvadsaťšesťtisícpäťstotridsaťosem eur päťdesiattri centov

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

28.02.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 09/2018

700,00 EUR sedemsto eur

VF Project & Marketing s.r.o.

Obec Tomášov

19.02.2018

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

1 000,00 EUR tisíc

Obec Tomášov

Gemini Group

05.02.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku na poľnohospodárske účely

Dodatok č. 1 - k zmluve o nájme

599,08 EUR

Poľnohodpodárske družstvo v Tomášove

Obec Tomášov

03.01.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

13 000,00 EUR

Úrad vlády Slovenskej republik

Obec Tomášov

21.12.2017

Dohoda o zrušení Zmluvy o diel

Dohoda o zrušení Zmluvy o diel

Neuvedené

Ing. Zoltán Fa

Obec Tomášov

18.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

10 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Tomášov

10.12.2017

Zmluva o dielo na prípravu a re

Zmluva o dielo na prípravu a re

700,00 EUR

PROROZVOJ, s.r.o

Obec Tomášov

08.08.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

12 470,64 EUR

OTNS, a.s.

Obec Tomášov

24.03.2017

Dodatok č. 2/2017 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2016

2/2017

2 000,00 EUR dvetisíceur

MTG TRANSPORT s.r.o.

Obec Tomášov

02.01.2017

Dodatok č. 1/2017 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2016

1/2017

4 000,00 EUR štyritisíceur

MTG TRANSPORT s.r.o.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: