Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.10.2020

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov

10/2020

1 000,00 EUR tisíc

Obec Tomášov

Malodunajsko, občianske združenie

12.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

220/128/0085

68 507,00 EUR šesťdesiatosemtisíc päťstosedem eur

Obec Tomášov

Ministerstvo financií SR

08.10.2020

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKPZ-PO1-SC111-2017-33/10

2

0,00 EUR .

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00305120/000/2020

.

Obec Tomášov

INISOFT s.r.o.

08.10.2020

Zmluva č. 20090707 o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20090707

144,00 EUR stoštyridsaťštyri

FidelityTrade s.r.o.

Obec Tomášov

08.10.2020

Zmluva o zbere a uložení rastlinného odpadu v areály v Šamoríne, časť Šámot

.

podľa cenníka

ZOHŽO

Obec Tomášov

02.10.2020

Kúpna zmluva

SKR-ZML-32/2020

1 540,00 EUR tisícpäťstoštyritdsať

Ladislav Hertel a Mgr. Mária Hertelová

Obec Tomášov

17.09.2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

20090707

144,00 EUR stoštyridsaťštyri eur bez DPH

FidelityTrade s.r.o.

Obec Tomášov

27.08.2020

o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadom

119062 v znení Dodatkov č. 1/2018, č. 2/2019, 3/20

0,00 EUR v zmluve

Marius Pedersen a.s.

Obec Tomášov

17.08.2020

Zmluva o dielo

36/2020

1 000,00 EUR tisíc

VT Project & Consulting s.r.o.

Obec Tomášov

30.07.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 300,00 EUR tisíctristo

Obec Tomášov

PROF & PARTNERS, s.r.o.

16.07.2020

o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

200619-121814874-ZBZ-VB

18,00 EUR osemnásť/m2

Obec Tomášov

Západoslovenská distribučná, a.s.

20.05.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve SKR-ZML-1/2020

1

.

Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK

Obec Tomášov

12.05.2020

Kúpna zmluva

SKR-ZML-21/2020

1,00 EUR jednoeuro

Juraj Varsányi

Obec Tomášov

12.05.2020

Grant Decision for an action

2019-2118/057-001

24 190,00 EUR

Obec Tomášov

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

12.05.2020

Nájomná zmluva

SKR-ZML-20/2020

0,00 EUR

Občianske združenie Slovenský Kord

Obec Tomášov

05.05.2020

zmluva o výpožičke

KRHZ-BA-VO-95-009/2020

0,00 EUR .

Ministerstvo vnútra SR

Obec Tomášov

04.05.2020

Zmluva o dielo

SKR-ZML-19/2020

29,50 EUR dvadsaťdeväťtisícpäťsto

Ing. Peter Tabery

Obec Tomášov

04.05.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve

OPKZP-PO1-SC111-2017-33/10

0,00 EUR .

Obec Tomášov

Ministerstvo životného prostredia SR

29.04.2020

zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

SKR-ZML-11/2020

2 200,00 EUR dvetisícdvesto

Rímsko-katolícky farský úrad v Tomášove

Obec Tomášov

20.04.2020

o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštuktúry v rokoch 2019-2021 v obci Tomášov

.

10 000,00 EUR desaťtisíc

Slovenský futbalový zväz

Obec Tomášov

09.04.2020

Zmluva o dielo

18/2020

1 200,00 EUR tisícdvesto

VF Project & Marketing s.r.o.

Obec Tomášov

05.03.2020

Kúpna zmluva

SKR-ZML-72/2019

1,00 EUR

NIKFIN s.r.o.

Obec Tomášov

05.03.2020

Kúpna zmluva

SKR-ZML-71/2019

1,00 EUR

NIKFIN s.r.o.

Obec Tomášov

04.03.2020

o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2020

SKR-ZML-10/2020

1 000,00 EUR

Slovenský červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: