Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.12.2022

Zmluva o dielo

SKRZML-57/2022

1 799 659,34 EUR jedenmiliónsedemstodevädesiatdeväťtisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a tridsaťštyri centov

MATEP, spol. s r.o.

Obec Tomášov

20.12.2022

Darovacia zmluva

ZML-3-63/2021-230

Neuvedené

Obec Tomášov

Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky

20.12.2022

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

tz2022-12-14nv2

576,00 EUR

Obec Tomášov

TOPSET Solutions s.r.o.

06.12.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služby na výkon stavebného dozoru

č. 1 k Zmluve SKRZML-35/2022

0,00 EUR .

Office21, s.r.o.

Obec Tomášov

09.11.2022

Zmluva o združenej dodávke plynu

T03_2022-5100000437

0,00 EUR

Obec Tomášov

ZSE Energia, a.s.

28.10.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021BQG2-211-78

752 076,79 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Tomášov

26.10.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

IROP-Z-302021CDQ7-221-94

2 010 626,54 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Tomášov

25.10.2022

Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM

ZLP-00305120

bezodplatne

Obec Tomášov

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

04.10.2022

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte - Zvýšenie kapacity Maters

0,00 EUR

Obec Tomášov

Prima banka Slovensko, a.s.

04.10.2022

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte - Rehabilitačné stredisko

0,00 EUR

Obec Tomášov

Prima banka Slovensko, a.s.

28.09.2022

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR 25 % keď úspora bude vyššia ako odmena

Citrón s.r.o.

Obec Tomášov

08.09.2022

Zmluva o prevádzke webového sídla

SOP-05-08-2022-SK

290,00 EUR

Obec Tomášov

Galileo Corporation s.r.o.

08.09.2022

Zmluva o vytvorení webového sídla

SOD-05-08-2022-SK

1 400,00 EUR

Obec Tomášov

Galileo Corporation s.r.o.

08.09.2022

Zmluva o výrobe a prevádzke modulu Multiužívateľská administratíva

MUA-05-08-2022-SK

280,00 EUR

Obec Tomášov

Galileo Corporation s.r.o.

01.08.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXu

Zmluva pre umiestnenie Z-BOXu

1,00 EUR ročne

Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava

Obec Tomášov

01.08.2022

Darovacia zmluva

KRHZ-BA-VO-134-045/2022

Neuvedené

Obec Tomášov

Ministerstvo vnútra SR

01.08.2022

Darovacia zmluva

KRHZ-BA-VO-134-006/2022

Neuvedené

Obec Tomášov

Ministerstvo vnútra SR

17.07.2022

Nájomná zmluva

SKRZML-39/2022

1,00 EUR ročne

NIKFIN s.r.o.

Obec Tomášov

14.07.2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SKR-ZML-45/2022

45/2021 -2

.

MULTITECH s.r.o.

Obec Tomášov

14.07.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

O-05/2022

1 300,00 EUR cena uvedená bez DPH

Obec Tomášov

PROF & PARTNERS, s.r.o.

14.07.2022

Nájomná zmluva

ZML-6/2022

58,72 EUR

Obec Tomášov

Ing. Pavel Dömötör a manželka Ing. Marta Dömötörová

23.06.2022

Kúpna zmluva

SKRZML-21/2022

2 300,00 EUR

Obec Tomášov

Tomáš Bogár, Veterná 343/11, 900 44 Tomášov

17.06.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SKRZML-9/2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. SKRZML-9/2022

1 394 286,49 EUR

BBAU s.r.o.

Obec Tomášov

20.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

DOT/2022/0140

2 500,00 EUR

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

20.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

DOT/2022/0031

15 000,00 EUR

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: