Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.05.2021

Zmluva o výpožičke

KRHZ-BA-VO-62-006/2021

28,03 EUR

Obec Tomášov

Ministerstvo vnútra SR

27.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

DOT/2021/0037

9 500,00 EUR

Obec Tomášov

Bratislavský samosprávny kraj

25.05.2021

kúpna zmluva

SKR-ZML-21/2021

41 400,00 EUR štyridsaťjedentisícštyristo

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

13.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

321 0034

3 000,00 EUR tritisíc

Obec Tomášov

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

11.05.2021

Zmluva o budúcom prevádzkovaní a odbornom výkone prevádzky

Zmluva o budúcom prevádzkovaní a odbornom výkone p

0,00 EUR

Obec Tomášov

Obec Vlky, Vlky 83, 900 44

03.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-13/2021

500,00 EUR päťsto eur

Richard Nyáry

Obec Tomášov

03.05.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-14/2021

500,00 EUR päťsto eur

Richard Nyáry

Obec Tomášov

30.04.2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva č. SKR-ZML-5/2021

100,00 EUR sto eur

Silvia Brzobohatá

Obec Tomášov

29.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-8/2021

1 800,00 EUR jedentisícosemsto eur

24. skautský zbor Szent László - Tomášov

Obec Tomášov

29.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-7/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

CSEMADOK Alapszervezet - Základná organizácia

Obec Tomášov

27.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-15/2021

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Slovenský červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

Obec Tomášov

22.04.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena č. SKR-ZML-19/20

7 175,00 EUR

Obec Tomášov

Zoltán Cséfalvay

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-10/2021

1 000,00 EUR jedentisíc eur

MO Matice Slovenskej Tomášov

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-17/2021

700,00 EUR sedemsto eur

OZ „Kométa nad Tomášovom“

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-8/2021-II

500,00 EUR päťsto eur

Občianske združenie - Pa Tália Malý Dunaj

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-18/2021

1 600,00 EUR jedentisícšesťsto eur

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 216

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-9/2021

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Rímsko-katolícky farský úrad v Tomášove

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-16/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Slovenský červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

Obec Tomášov

19.04.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 734,00 EUR tisícsedemstotridsaťštyri eur

Obec Tomášov

TOPSET Solutions s.r.o.

25.03.2021

Dodatok k zmluve o dielo

1

0,00 EUR .

R.V.I. spol. s.r.o.

Obec Tomášov

22.03.2021

Zmluva o združenej dodávky plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

.

ZSE Energia, a.s.

Obec Tomášov

22.03.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

8 560,00 EUR osemtisícpäťstošesťdesiat eur

M PRO s.r.o.

Obec Tomášov

16.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke

Ddatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Obec Tomášov

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

05.03.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

160,00 EUR stošesťdesiat eur

PaeDr. Katarína Hvizdová

Obec Tomášov

24.02.2021

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

Dodatok č. 4/2021

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Tomášov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: