Obsah

Zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-8/2021

1 800,00 EUR jedentisícosemsto eur

24. skautský zbor Szent László - Tomášov

Obec Tomášov

29.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-7/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

CSEMADOK Alapszervezet - Základná organizácia

Obec Tomášov

27.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-15/2021

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Slovenský červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

Obec Tomášov

22.04.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena č. SKR-ZML-19/20

7 175,00 EUR

Obec Tomášov

Zoltán Cséfalvay

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-10/2021

1 000,00 EUR jedentisíc eur

MO Matice Slovenskej Tomášov

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-17/2021

700,00 EUR sedemsto eur

OZ „Kométa nad Tomášovom“

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-8/2021-II

500,00 EUR päťsto eur

Občianske združenie - Pa Tália Malý Dunaj

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-18/2021

1 600,00 EUR jedentisícšesťsto eur

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 216

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-9/2021

2 000,00 EUR dvetisíc eur

Rímsko-katolícky farský úrad v Tomášove

Obec Tomášov

20.04.2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tomášov v roku 2021

SKR-ZML-16/2021

3 000,00 EUR tritisíc eur

Slovenský červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

Obec Tomášov

19.04.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

1 734,00 EUR tisícsedemstotridsaťštyri eur

Obec Tomášov

TOPSET Solutions s.r.o.

25.03.2021

Dodatok k zmluve o dielo

1

0,00 EUR .

R.V.I. spol. s.r.o.

Obec Tomášov

22.03.2021

Zmluva o združenej dodávky plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

.

ZSE Energia, a.s.

Obec Tomášov

22.03.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

8 560,00 EUR osemtisícpäťstošesťdesiat eur

M PRO s.r.o.

Obec Tomášov

16.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o pôžičke

Ddatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Obec Tomášov

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

05.03.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

160,00 EUR stošesťdesiat eur

PaeDr. Katarína Hvizdová

Obec Tomášov

24.02.2021

Zmluva o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

Dodatok č. 4/2021

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Tomášov

22.02.2021

Kúpna zmluva

SKR-ZML-2/2021

7 175,00 EUR sedemtisícstosedemdesiatpäť

Obec Tomášov

gabriela Árvová

22.02.2021

Zmluva o dielo

SKR-ZML-3/2021

15 432,00 EUR pätnásťtitsíc štyristotrisdaťdva

R.V.I. spol. s.r.o.

Obec Tomášov

21.01.2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 15/2021

2,00 EUR dve eurá za kilogram

BEMIA plus s.r.o.

Obec Tomášov

20.01.2021

Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla

Kúpna zmluva

54 000,00 EUR päťdesiatštyritisíc

Dobráci s.r.o.

Obec Tomášov

18.01.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

č. 1 - nábytok

34 200,00 EUR tridsaťštyritisíc dvesto

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

18.01.2021

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

č. 1 - učebné pomôcky

83 988,00 EUR osemdesiattritisícdeväťstoosemdesiatosem

Škola.sk, s.r.o.

Obec Tomášov

15.01.2021

Dodatok č. 1Zmluve o termínovanom úvere

Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 10/0

200,00 EUR dvesto eur

Obec Tomášov

Prima banka Slovensko, a.s.

13.01.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020

Zmluva č. 1066/2020/SPZV

5 000,00 EUR päťtisíc

Obec Tomášov

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: