Navigácia

Obsah

Obecný úrad Tomášov

IČO:
00305120
DIČ:
2020662281

Hlavná adresa

1. mája 5
900 44 Tomášov

Kontaktné spojenie

Telefón: 02/45958130

Osoby

Meno Funkcie Telefón
Pomichal István, Ing., PhD. Starosta 0903260846 
Polgár Hajnalka, Mgr., LL.M Hlavný kontrolór 0245958130
Rablanská Agneša administratívna pracovníčka - podateľňa
Gódányová Judita personalistka, kultúrna referentka, fakturácia stočného
Pudmerická Hilda ekonómka – účtovníčka, školy, materské školy, cintorín
Szabó Katarína, Mgr. matrika a evidencia obyvateľstva
Csehyová Estera správca kultúrneho domu
Cséfalvayová Irena správca daní a poplatkov, evidencia psov, agenda komunálneho odpadu, životné prostredie, knižnica
Mihalovičová Júlia, Bc. územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudácie, búracie povolenia, drobné stavby ... 0910 490 044

Podriadené organizácie